Galerie: První sjízdná část přeložky silnice číslo I/38, tedy obchvatu Znojma, začala sloužit řidičům.

Otevírá se nové panorama: Nemocnice Znojmo. První sjízdná část přeložky silnice číslo I/38, tedy obchvatu Znojma, začala sloužit řidičům. Před Znojmem se řidič musí rozhodnout: Na Znojmo, Brno a Vídeň doprava, na Hevlín a Laa an der Thaya nebo jen do Přímětic doleva. Před křižovatkou musí řidič zpomalit, jak nařizují značky. Úhel rozdvojení už nyní kritizují někteří z místních. Směr Přímětice. Pod prvním přemostěním. Otevírá se nové panorama: Nemocnice Znojmo. Přímětičtí zde mohou sjet dolů. A domů. A konec. Snížit rychlost na padesát a doprava. Pak na křižovatce buď vlevo na Únanov či Kuchařovice, doprava se jede k nemocnici a do Znojma. Množství značek vede řidiče jen a jen doprava k nemocnici či na Únanov. Dál zatím nelze...