Galerie: Rozhovor s přednostou Gynekologicko porodnické kliniky FN Brno a LF MU Vítem Weinbergerem.