Galerie: Výtvarnice, muzikant i ochotníci. Okrašlovací spolek udílel ceny