Podle něj by sbor potřeboval omladit. „Hlavně bychom potřebovali mladé do soutěžního družstva. To víte, když tam mají běhat čtyřicetiletí chlapi…,“ komentuje situaci starosta.

Jejich zařazení do skupiny je předurčuje k zásahům jen v Dobšicích. „Nemáme proto nějaké zásadní vybavení. Obec nás podporuje a vždycky nám pomůže se získáváním dotací. Starosta obce se o nás stará jako o vlastní,“ usmívá se hasičský starosta.

A jak říká, na místního starostu se mohou vždycky spolehnout, stejně tak jako on na ně. „Jakmile je potřeba s čímkoliv pomoct, přijedeme,“ dodává Fousek.

Přestože nemají mnoho zkušeností s ohněm, hodně si „mákli“ při povodních. A to jak v roce 2002, tak následně 2006. „Hlídkovali jsme tehdy na mostě v Dobšicích a odstraňovali dřevo a další naplaveniny. Střídali jsme se, byli jsme tam i v noci. Trvalo to asi dva týdny. Za tu dobu jsme toho moc nenaspali,“ vzpomíná Fousek.

Po hlídkách je ještě čekal úklid i odčerpávání vody.

Jednou či dvakrát do roka se zúčastňují soutěží. „Ono je velmi těžké najít společný volný čas. Spousta našich členů pracuje o víkendech, tak je někdy problém se vůbec sejít. Nejlepší umístění, co jsme si dovezli, je třetí místo v okrsku,“ popisuje Fousek.

Hasiči v Dobšicích fungují od roku 1891. „Jsme nejstarším spolkem v obci,“ dodává Fousek.

V historických materiálech lze najít, že v roce 1920 si hasiči za podpory místního obyvatelstva postavili novou hasičskou zbrojnici. V roce 1957 ji pak dostavěli do současné podoby.

„I když během druhé světové války mnozí mladí členové sboru narukovali, přesto sbor nezanikl a to díky starším členům. Během války nebyl sbor povolán k zásahu jak v obci, tak ani mimo ni,“ píše se v hasičské kronice.

Hned po válce se sbor začal věnovat svým povinným i dobrovolným povinnostem. Už v roce 1945 pořádal I. ples, dále třeba vzpomínkovou slavnost na mistra Jana Husa (1946), poutní zábavu svatého Marka (1956), svatováclavské posvícení či masopustní rej. Některé z akcí se staly tradicí a hasiči je v obci pořádají dodnes.

Avšak nejen kulturou žili hasiči. Udržovali požární hlídky, později také žňové hlídky, zúčastňovali se různých cvičení, prováděli preventivní prohlídky, zasahovali při požárech a živelných katastrofách. „To všechno je samozřejmě povinností i dnešního sboru,“ popisuje hasičský starosta.