On sám je ve sboru od roku 1970. „V té době bylo naprostou samozřejmostí být členem sboru, kdo nebyl u hasičů, ten prostě nežil,“ vzpomíná Steffel. Podle něj je tedy budoucnost sboru velmi nejistá. „Může se stát, že za deset let bude po tradici. Zákon nám však ukládá mít vlastní zásahovou jednotku. Pak budeme asi řešit problém, kde lidi vzít,“ přemýšlí starosta.

V současné době má sbor dvacet členů. „Na soutěže nejezdíme, vyjíždíme pouze k požárům a zásahům,“ popisuje velitel jednotky Vlastimil Binder. Sám má u hasičů odslouženo deset let. „Nejnáročnější zásah byl, podle mého názoru, požár vepřína v sousední obci. Zvířata byla uvnitř, zasahovalo tam několik hasičských sborů. Jinak vyjíždíme k menším požárům, k hořícím chatkám a podobně,“ dodává velitel.

Někdy je, podle velitele, velmi složité se k místu dostat. „Jsou tu lesy a přehrada. Někdy je obtížné místo vůbec najít. Zvlášť poté, co se operační důstojníci odstěhovali do Brna. Nemají přehled. Ze Znojma přece jen věděli alespoň přibližnou polohu. Spolupráce byla po této stránce mnohem lepší,“ vysvětluje velitel.

Na vybavení si nestěžuje. „Je vcelku dostačující. Jediné, co bychom snad ještě potřebovali, jsou nehořlavé obleky. Každý rok dostáváme ale nějaké dotace, tak se dá vždycky něco dokoupit,“ popisuje Binder.

Kupovat loď, aby měli lepší přístup k požárům přes vodu, je podle starosty obce neekonomické. „Loď by se hodila, ale využili bychom ji jen velmi málo. Investice by se nevyplatila. Navíc ji mají profesionálové ze Znojma, tak když je opravdu potřeba, dovezou si ji s sebou,“ popsal Steffel.

Dobrovolní hasiči v Bítově fungují už asi od roku 1920. „Tenkrát jednotka vznikla ještě ve starém Bítově. Ten je ale dnes pod vodou. S novou zástavbou jsme se přesunuli do nově vznikající obce,“ popsal začátky Steffel.