„Začínáme masopustem, potom pomáháme obci při přípravách pálení čarodějnic a stavění máje nebo dne dětí. Poslední víkend v srpnu nebo první víkend v září se ve Ctidružicích koná posvícení, které je také pod taktovkou hasičů,“ uvedl starosta sboru Ladislav Veverka. Jak dodal, hasiči se zapojují i do běžného života v obci, sbírají železo, vypomáhají při prořezávání stromů či zalévání nově vysázených stromů v období sucha.

Hasičskou zbrojnici postavili jejich předchůdci před sto patnácti lety. Nyní září novotou. „Díky spolupráci s obcí prošla kompletní rekonstrukcí, která trvala zhruba rok. Slavnostně jsme ji otevírali loni v květnu,“ připomněl starosta sboru Ladislav Veverka. Další modernizaci sbor zažije zřejmě ještě letos. „Opět díky výborné spolupráci s obcí bychom měli získat nové dopravní auto, Tranzita,“ dodal starosta.

Ve sboru nastalo také střídání generací ve velení. „Novým velitelem je od letoška Antonín Hevera, svou funkci mu po čtyřiceti letech příkladné práce předal Ladislav Svoboda. Velmi mu za vše, co pro sbor udělal, děkuji,“ dodal starosta.

Se střídavými úspěchy se Ctidružičtí věnují i o požárnímu sportu. „Tradici má u nás dlouhou, výsledky záleží od toho, jak se podaří sestavit tým. V současné době trochu čekáme, až nám další mládež doroste,“ poznamenal starosta Veverka.

V opravené zbrojnici uchovávají ctidružičtí hasiči několik dokladů historie sboru. „Máme přívěsnou stříkačku z roku 1932 a také veterána Tatru 805, zvanou Kačenu,“ uvedl starosta sboru Ladislav Veverka. Hasiči ale rozhodně nežijí jen vzpomínkami. „Loni jsme například zasahovali u požáru kravína v obci. Na místě jsme hlídáním po požáru strávili celou noc,“ dodal starosta