Olbramkostelští hasiči pořádají posvícení, zajišťují dohled při pálení čarodějnic, mladí se podílí na tradičním posvícení. Hasiči nezapomínají ani na pravidelnou přípravu. „I když se nevěnujeme přímo požárnímu sportu, účastníme se cvičení v rámci našeho desátého okrsku,“ doplnil starosta Ondrůj.

Prospěšní své obci chtějí být olbramkostelští dobrovolní hasiči různými způsoby. Vedle vlastní činnosti například v oblasti prevence a osvěty či pořádání kulturních akcí umí i náležitě přiložit ruku k dílu.

V součinnosti s městysem pořádají například železné neděle. „Když nás obec vyzve, tak připravíme sběr železného šrotu. Dělali jsme to například loni, a až to bude potřeba, připravíme další sběr,“ řekl starosta sboru Josef Ondrůj.

S pomocí hasičů už několik let počítají místní zemědělci. „V posledních letech se velmi přemnožili hraboši, proto chodíváme zasypávat díry. Už asi čtyři roky proti nim bojujeme vždycky zjara, teď možná budeme muset i na podzim, protože hrabošů pořád přibývá,“ podotkl starosta.

Sbor také zamýšlí posílit své vybavení. „Jednáme s obcí o možnostech koupě nějakého auta s nádrží, abychom měli aspoň tisíc litrů vody a mohli být více užiteční při zásazích a mohli častěji vyjíždět,“ nastínil plány olbramkostelských dobrovolných hasičů starosta Ondrůj.

Je stejně stará jako sbor a zůstává jeho chloubou. Řeč je o stříkačce z roku 1898, kterou stále uchovávají hasiči v Olbramkostele. „Předává se z generace na generaci, stále ji uchováváme v bezvadném stavu a plně funkční a při různých slavnostech ji vyvezeme a předvedeme,“ připomíná starosta sboru Josef Ondrůj. Naposledy s ní byli hasiči na oslavách kolegů v Únanově.