„Náš sbor se vyznačuje pevnou a početnou základnou, dalo by se říct, že členství se dědí z otce na syna,“ řekl starosta sboru Martin Večerek. Prostor pro zlepšování ale vidí. „Když přijde na požární sport, na okrskové soutěže tým postavíme, ale z jeho sedmi členů tvoří mladí tak polovinu. Zbytek jsou muži čtyřicetiletí a starší,“ dodal starosta. Ke sportu mají plavečtí hasiči obecně blízko. „Jsme hodně propojení se Sokolem, dobrá třetina hasičů je zároveň členy Sokola,“ upozornil Večerek.

Za standardní vesnický sbor označuje plavečské hasiče jejich starosta Milan Večerek. Podílejí se na společenském životě své obce a pomáhají, kde je potřeba.

Pořádání akcí mají v Plavči rozdělené. „My jako hasiči organizujeme masopust, čarodějnice dělá obec, posvícení mají na starosti mladí,“ popsal starosta.

Své zázemí mají on a jeho kolegové v obecní zbrojnici. „Máme ji zrekonstruovanou a v ní potřebné vybavení, které je také majetkem obce. Vedle soutěžní a zásahové stříkačky máme i jednu starší, z šedesátých let. Startuje se na kliku, občas ji ještě vyzkoušíme,“ dodal starosta.

Oslavy blížící ho se výročí sto dvaceti let trvání sboru zatím plavečtí hasiči ještě neplánují. „Ale na budoucnost myslet musíme. Jedním z našich cílů je najít někoho, kdo by převzal dlouholetou práci našeho velitele Poklemby a soustavně se věnoval mládeži, abychom do sboru získali také více členů mladší generace,“ uvažoval starosta plavečských hasičů Večerek

U požáru pomáhali plavečští hasiči naposledy před asi deseti lety. „Potom, v roce 2014, přišla do Plavče lokální povodeň z přívalového deště. Dělali jsme, co bylo potřeba, například plnili pytle pískem a rovnali z nich bariéry, aby se voda nerozlila do ulic,“ popsal práci svých mužů starosta sboru Milan Večerek. Jak dodal, k zásahům jako JPO5 vyjíždí plavečští hasiči jinak spíše zřídka.