„Náš nejtěžší zásah byl při povodních v roce 2002. Pomáhali jsme v Hevlíně, kterému hrozily značné škody. Velice dobře a detailně si vzpomínám, jak jsme v noci s pomocí přenosných svítilen navigovali buldozery, které směrem k nám hrnuly hromady zeminy, abychom vystavili hráze, které by zabránily průniku povodňové vlny. Naštěstí se vše podařilo a naše práce významně pomohla. Z toho má pak každý člověk velkou radost. Za tuto pomoc Hevlínu i dalším obcím, kde jsme již prováděli likvidaci následků, náš sbor posléze získal čestné uznání od tehdejšího ministra vnitra,“ řekl starosta dobrovolných hasičů z Únanova Lukáš Tomášek.

Paradoxně se k tomuto zásahu vztahuje i veselá historka. „Ještě před nástupem do akce jsme se rozhodli jet v civilu prověřit situaci ve Znojmě, kde se již prováděla evakuace dolní části Vídeňské a přilehlých ulic. Na křižovatce Vídeňské a Brněnské už byly zátarasy. Zaparkovali jsme tam a šli se poptat přihlížejících, co se děje. Nicméně jsme, jako parta urostlých mužů, vzbudili negativní pozornost hlídkujících policistů, kteří nás podezřívali z toho, že plánujeme rabování v opuštěných objektech. Vše se ale rychle vyjasnilo a policisté předali kontakty na krizový štáb s tím, že jsme připraveni pomoci. Tenkrát nám do smíchu moc nebylo, teď už je to úsměvná historka,“ vzpomíná Tomášek.

Nové členy hasiči hledat nemusí. „Hlásí se nám sami. Je to asi tím, že vidí naši práci a váží si jí,“ myslí si starosta.

Naštěstí ani únanovský starosta nemá v rukávu historku o vážném zranění svých kolegů. „Drobná zranění se samozřejmě objeví, nicméně nejde o nic vážného. Je nutné respektovat určitá pravidla. Používat předepsané ochranné prostředky a nepřeceňovat síly, možnosti a riziko je pak minimální. Paradoxně dojde ke zranění spíše při požárním sportu než při samotných zásazích u živelných katastrof,“ dodal Tomášek.

V nejbližší době plánují spolupráci s obcí, která by měla zajistit materiální zabezpečení jednotky pro případy mimořádných situací. „Nejaktivněji jednáme o nákupu speciálního hasičského vozidla, které by umožnilo rychlejší dopravu našich jednotek k místu mimořádné události,“ řekl starosta.