Konferenci vedl Jindřich Růžička, který fungoval u mládeže jako předseda dozorčí rady. Nejprve zhodnotil uplynulé dva roky. „Měli jsme dvě období. První bylo, kdy v mládeži působili bývalý starosta Petr Nezveda a Pavel Ohera. Ohera ale loni v březnu skončil. Druhé tak bylo, když byl předsedou Romana Hobza a místopředsedy Milan Svoboda a Ivo Lander. Za Ohery se vedlo nepřehledné účetnictví. Nechal si vypracovat účelový audit. Převedl hráče juniorky do A mužstva bez náhrady,“ četl Růžička.

Následoval diskuse, do které se nikdo nepřihlásil. Růžička tak pokračoval návrhem pěti členů nového výkonného výboru, na kterém se v té době stávající výkonný výbor dohodl. Zazněla jména Hobza, Svoboda, Vaněk, Pigl, Horák. Poté se do diskuse přihlásil host konference starosta Vlastimil Gabrhel. „V prosinci byla rezerva u mládeže přes dva miliony. Z dokumentů, které jsme dostali, nebylo možné vyčíst, na co jsou potřeba další peníze,“ zmínil. Mládež loni dostala od města dotaci čtyři miliony a bez těchto peněz by vůbec nemohla fungovat.

Dále hovořil o tom, že uvažuje o své nominaci do výkonného výboru hokejové mládeže a představil svoji vizi. „Hokej nehraji a rozhodně se nepovažuji za nějakého hokejového odborníka. Myslím si, že by ve vedení měl být nějaký odborník. Když jsme se o tom bavili s Peterem Pucherem, tak je schopen nám s tímto pomoci a myslím si, že poradit. Pokud bych chtěl někde sedět, tak bych chtěl mít lidi, o které se mohu opřít. Mělo by dojít také ke změně dozorčí rady, abyste čtvrtletně dostávali zprávu, jak se s penězi hospodaří. Měl by tam být člověk, který se v tom vyzná a který je vám blízký a o kterého se můžete opřít,“ pronesl k členům občanského sdružení Gabrhel.

Představil také svoji úvahu o tom, že by měl být znojemský hokej jednotný. „Dnes je diametrální rozdíl v tom,že někde se pohybují dospěláci a je vedená nějaká rétorika a pak je vedena rétorika juniorů, která je daná. Ve městě Znojmě je jedno město, jeden hokej a měla by být rétorika jedna. Nebavit se o Cobře, o Orlech, bavíme se o jedněch samých hokejistech. Jestli někdo tvrdí, že EBEL je uzavřená, tak už dnes jsme se přesvědčili, že není. Teď už to legislativně lze se vrátit pod český hokejový svaz. Je mi líto, že junioři sestoupili z extraligy. Neřekl bych to tak, jak bylo ve zprávě dozorčí rady, že u hráčů nebyla kvalita. Myslím si, ta kvalita v klucích je, ale možná by bylo na zamyšlení, jestli zde bylo vedení, které bylo schopno extraligu ubránit,“ uzavřel svůj proslov starosta, za který sklidil potlesk některých zúčastněných.

Slovo si vzal opět Růžička, který sdělil, že to byl on, kdo upozornil na nejasnosti v účetnictví a snažil se zjistit na Správě nemovitostí a finančním odboru, jaký byl tok peněz. A znovu opakoval slova o problémy s účetnictví, účelovém auditu a převodu hráčů.

Do diskuse se přihlásil další host jednatel společnosti Orli Znojmo Stanislav Hahn. „Já jsem tady jako host a už to nemůžu poslouchat, pane Růžička. Kdyby tady byl pan Ohera, tak už je po vás. Kydáte tady špínu a lžete. Já jsme byl u toho jako prostředník mezi vámi dvěma, když jste si vyjasňovali nejasnosti. A já jsem byl u toho, když jste si s Pavlem řekli, že už máte všechno vyřešené. A dneska tady vykládáte, že někdo něco ukradl, prohospodařil a převedl. Jděte do háje. Slyšeli to všichni, že byli ukradeni hráči. Jmenujte konkrétně, kteří hráči a za kolik? Řekněte a přestaňte lhát. Říkám to znovu, kdyby tady byl Pavel, tak je po vás. To se nedá poslouchat. Omlouvám se všem,“ rozčílil se Hahn.

Následovala diskuse mezi Růžičkou a Hahnem o tom, jak nikdo neví, kde skončili hráči. Mezi ně se vložil Karel Vaněk, který vysvětlil, že hráči byli převedeni do Kladna. Poté vystoupila jedna z členek občanského sdružení, aby se konečně konala volba výkonného výboru. Chvíli se ještě diskutovalo o tom, že vedení klubu Orli Znojmo slíbilo, že pokud prodají hráče dostane třicet procent mládež. Dosud však nebyla kvůli tomu podepsána smlouva. Později se k tomuto vyjádřil Hahn, že dosud žádný hráč nebyl prodán a že ústní dohoda platí.

Konference se po půl hodině trvání opět vrátila k volbě výkonného výboru. Milan Svoboda přednesl, jaké jména vyplynula ze schůzky se starostou. „Jedná se o starostu Gabrhela, Oheru, Puchera, Svobodu a Hobzu,“ jmenoval Svoboda. Následoval další půlhodinová diskuse, ve které se trenér juniorů Milan Kastner snažil vysvětlit, jaká byla situace v týmu.

„Dostal jsem juniorku, když končil pan Ohera. V kádru jsme měli sedmadvacet lidí. Nebylo důvod kádr měnit. Problém nastal v půlce října, kdy pan Ohera prodal sedm hráčů, které slíbil, že tady budou. Bylo to z důvodu, že měl s hráči podepsanou smlouvu, kterou nebyla mládež schopna dodržet. Jednalo se o nějaké finanční nároky jako třeba ubytování. Byla moje chyba, že jsme nevěděl, že 31. října končí přestupní termín. Dělal jsem předtím dva roky u áčka a tam je to jinak. Nemohl jsem tak v krátkém termínu rychle sehnat hráče. Přihlásili se mi tři kluci, kteří byli ochotní si platit ubytování. Hokejoví kádr byl takový, že jsme trénovali se třinácti čtrnácti hráči a doplnili jsme ho z dorostu. Nechci se omlouvat, možná by to někdo dělal líp,“ přiblížil Kastner.

Po hodině a půl došlo k volbě výkonného výboru. Z navrhovaných jmen získali nadpoloviční většinu ze čtyřiapadesáti voličů tito lidé: Roman Hobza, Milan Svoboda, Vlastimil Gabrhel, Peter Pucher. Chyběl tak pátý člen výboru. Padl návrh na volbu Stanislava Hahna, kvůli tomu, aby v mládeži působil někdo z klubu Orli Znojmo. Ten ale nebyl většinou zvolen. Obstál až druhý kandidát Petr Kučírek, asistent trenéra Orlů. Následovala volba nové dozorčí rady, jejímiž členy se stali městský auditor Michal Plaček, rodič a starostův osobní řidič František Nahodil a Pavel Mrňa.