Znojemský klub se rozhodl ohradit vůči výkonu rozhodčích v sérii play-off s Vídní. Jaké kroky jste podnikli?

Klub zaslal disciplinární komisi a vedení ligy oficiální podnět k prošetření událostí z nedělního utkání. Jedním z bodů tohoto dokumentu je skutečnost nasazení jednoho z rozhodčích k utkání, kdy podle našeho názoru mohlo dojít ke střetu zájmů.

Jaké vůbec máte možnosti podání stížností na rozhodčí?

Všechny stížnosti, protesty, případně podněty k řešení situací vzniklých v průběhu zápasů nebo celé sezóny musí být oficiální cestou zaslány na vedení ligy, disciplinární senát, popřípadě pak na rakouskou hokejovou federaci. Na základě toho se tím pak zabývají určené orgány, které mají pravomoc ve věci rozhodnout. Klub vždy přikládá všechny materiály, které by mohly být při rozhodování nápomocny, tzn. videozáznam, fotografie atd. Konečné rozhodnutí ovšem musí klub stejně jako v českých soutěžích respektovat a řídit se jím. Rozhovory samozřejmě také probíhají v osobní rovině, kdy se představitelům ligy snažíme vysvětlit náš pohled na věc.

Jaké navrhujete kroky ohledně rozhodčích v příští sezoně?

Máme zpracován konkrétní návrh využívání kvalitních rozhodčích z ostatních předních evropských lig, jako třeba ze Švédska, Finska, Česka, který se chystáme přednést na zasedání ligy po skončení sezóny. Apelujeme na rozšíření tréninkového programu pro současné rozhodčí pískající EBEL, aby se jejich kvalita co nejdříve přiblížila alespoň standardu, na který je náročný český hokejový fanoušek zvyklý.

Už za extraligy byl problém s vhazováním předmětů fanoušky na led či napadání rozhodčích lidmi, kteří sedí nad tunelem. Děje se to i nyní. Co s tím hodláte dělat?

Ano, to je poměrně velký problém, který musíme řešit. My samozřejmě chápeme, že fanoušci, stejně jako my, mohou být vzhledem k průběhu některých utkání rozzlobeni. Ale tím, že svoji zlost vyjádří tímto způsobem, situaci nijak nepomohou. Klub za svými fanoušky vždy bude stát a obhajovat je, protože je nutné si také uvědomit prvotní příčinu jejich nespokojenosti. Nicméně to nic nemění na tom, že za všechny tyto incidenty klub platí nemalé pokuty a fanoušek tak vlastně ač nezáměrně poškozuje svůj tým a tyto prostředky by mohly být použity například na další zkvalitnění servisu pro diváky. Chtěli bychom postupně nastavit atmosféru při utkání takovým způsobem, aby se diváci při podobných situacích nezaměřovali na rozhodčí či hráče soupeře, ale aby naopak ještě více povzbuzovali a podporovali znojemské hráče, kteří to právě v takových okamžicích, kdy i oni cítí křivdu, nejvíce potřebují a věříme, že těch 99% slušných fanoušků nám k tomu pomůže.

Jaké má za to klub sankce?

Konkrétní čísla vám teď z hlavy bohužel neřeknu, ale existuje několikastránkový sazebník trestů, kde je každý takovýto prohřešek nějakým způsobem oceněn. Obecně se ale tyto částky pohybují v tisících eurech. Každá taková pokuta je pro rozpočet našeho klubu velice nepříjemná.