Lužní krajina v oblasti soutoku Dyje a Moravy je podle odborníků jedinečným přírodním fenoménem. Výstava zachycuje objektivem předních fotografů svět živočichů obývajících mokřady Podluží. Výstava popisuje také základní proměny lužní krajiny v posledním století. „V minulosti zasahoval souvislý pruh lužních lesů od soutoku až na východní Znojemsko. I dnes zde nacházíme zbytky luhů a některé významné druhy s nimi spojené. Proto je poselství výstavy o významu lužní krajiny aktuální i pro náš region," sdělil Ivo Žák z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Díky vědeckému pokroku a historickým výzkumům dnes víme, jak krajina v údolní nivě řek Moravy a Dyje vypadala před několika tisíci lety. „Dříve se v lesích pásl dobytek, proto byly velké plochy lesů mnohem řidší než dnes. Díky dostatku slunce a světla byly zejména duby mnohem větší a rozložitější než dnes," dozvídá se pozorný návštěvník na výstavě.

V lesnictví se situace měnila postupně od začátku devatenáctého století se zvyšováním důrazu na kvalitu dřeva. „S tím souvisí dovoz cizokrajných druhů rychle rostoucích dřevin," sdělil autor výstavy Filip Šálek, který se zajímá o historii a vývoj jihomoravských lu­hů.

Lesy změnily svou tvář. Během dvacátého století pestré způsoby hospodaření nahradily holoseče. Paseky tvoří jen patnáct procent rozlohy lesa. Zanikly tak různé organismy, jejichž existence byla vázaná na prosluněné porosty. Řeč je třeba o strakapoudovi, dudkovi nebo plchovi.

Nejen lesní, ale i zemědělská půda přišla v druhé polovině dvacátého století o mozaiku stanovišť tvořenou políčky, sady a pastvinami.

Obě hlavní řeky, Dyje i Morava, měly původně přírodní charakter. Tvořily zákruty, meandry a tůně. „Pravidlem byly každoroční záplavy, které dávaly lesům i loukám živiny, ale poškozovaly lidem domy," napsali kurátoři výstavy na informačním panelu na výstavě.

Snahy o spoutání řek začaly již v devatenáctém století a během dvacátého století lidé zkrátili tok Dyje o pětinu, tok Moravy o třetinu. „Na konci osmdesátých let lidé upravili tok řek Moravy a Dyje. Napomohla k tomu výstavba nádrže Nové Mlýny, které měla bránit povodním. Běžně zaplavované pozemky se dostaly mimo dosah záplav. To vše završilo intenzivní využívání krajiny," dodal Šálek.

Jak doplnil, vodohospodářské úpravy sice zmírnily ekonomické škody způsobené povodněmi, ale zcela změnily hydrologický režim lužních letů, který lidé musí nyní napodobovat uměle. „V devadesátých letech se lesníci společně s dalšími odborníky, za finanční podpory ministerstva životního prostředí, pustili do rozsáhlé obnovy lužních lesů. Vybudovali soustavu vodních kanálů v délce několika desítek kilometrů se stavítky a hradítky, kterými mohli navrátit ztracenou vodu zpět do lužního lesa," přiblížil Šálek. Jeho velkoformátové fotografie i snímky ostatních milovníků přírody budou k vidění do poloviny prázdnin. „Výstava bude návštěvníkům přístupná do konce července, a to od pondělí do soboty," pozvala ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě Vladimíra Durajková.

Na pořádání výstavy se podílelo právě muzeum společně s krajem a občanským sdružením Lužánek, za kterým stojí jeden z autorů výstavy Filip Šálek

Cílem výstavy je podle organizátorů lidem odhalit skryté krásy jihomoravské lužní krajiny a umožnit jim pochopit souvislosti, které vedly k tomu, že toto území patří z hlediska druhové pestrosti k nejcennějším v zemi.

autoři fotografiíNa výstavě Život v krajině staletých dubů se fotografiemi podíleli David Mahovský, Dušan Boucný, Filip Šálek, Jiří Klváček, Jan Halady, Jan Miklín, Jiří Bohdal, Jiří Novák, Jiří Šafář, Lubomír Hlásek, Luboš Beran, Marek Vojtíšek, Martin Pustelník, Michal Horsák, Michal Hykel, Pavel Krásenský, Pavel Ondra, Petr Horák, Petr Kočárek, Petr Šimon, Rostislav Stach, Stanislav Krejčík a Zdeněk Tunka.