Sotva vrátili klíče od koncertních sálů už přemýšlejí nad dalším ročníkem Hudebního festivalu Znojmo. V neděli večer dozněly poslední tóny Mesiáše, vrcholného díla G.F.Handela, který byl slavnostní tečkou za sedmnáctidenním maratonem svátku hudby. Festival pravidelně plnil interiéry Louckého kláštera, Althanského paláce, hrálo se i mezi Muchovými plátny v Moravském Krumlově či pod širým nebem u rakouského poutního místa Heilligerstein. Hudební festival se letos opět posunul o kus dál. Mezi tisícovkami hostů byli i hosté z Velké Británie v čele s velvyslankyní. Organizátorům letos napínaly nervy přívalové deště.

Zmařená premiéra opery

„Letošní ročník nás všechny spojil a vytvořila se mezi námi obrovská vazba. Všichni jsme si navzájem pomáhali a výborně spolupracovali. Myslím, že se festival vryl hlouběji pod kůži Znojmáků,“ uvedl prezident festivalu Jiří Ludvík.

V průběhu festivalu musel řešit několik zásadních problémů. Přívalový déšť zmařil premiéru opery Král Artuš. Voda natekla do jízdárny Louckého kláštera. Ludvík společně s ostatními celý areál vysoušel a sám strávil v jízdárně noc, aby vše nachystal na další den.

„To byl doslova masakr. Během noci jsme museli všechno vytřít, vysušit a znovu nachystat. Rozmary počasí nás opravdu hodně potrápily. Někteří umělci navíc onemocněli. Přijelo jich osm a pět z nich mělo zdravotní problémy. Nakonec ale vše dopadlo dobře,“ popsal Ludvík.
„Zatím sčítáme lístky. Ale podle odhadů přišlo asi patnáct tisíc lidí a třetina z nich byli mimoznojemští hosté,“ uvedl ještě před koncem festivalu Ludvík.

Nejvíce lákala opera Král Artuš. Na všechny dny byla totálně vyprodaná. Kdo představení nestihl, má však ještě šanci. „Chystáme takzvanou postprodukci. Uvažujeme o tom, že pojedeme s operou do jiných měst. Například do Košic či do Českého Krumlova. Ve Znojmě už však hrát nebudeme,“ dodal Ludvík.

Opera byla jedinečná v tom, že se tvořila přímo ve Znojmě. Začátkem července přijeli do města umělci, aby ji během krátké doby nastudovali. „Pro mě je to monumentální dílo. Na poslední reprízu přišlo šest set lidí, což považuji za velký úspěch. Králem Artušem byla nadšená i britská velvyslankyně. Přislíbila nám pomoc v organizaci další opery. Festival tak nabírá na celosvětovém měřítku,“ uvedl hudební ředitel Roman Válek.

Město festival podpoří i příště

Spokojení jsou i představitelé města, kteří počítají s podporou festivalu i v dalších letech. „Festival je pro město přínosem. Vydatně ho podporujeme už čtvrtým rokem. Letos jsme přispěli částkou ve výši devět set tisíc korun,“ řekl místostarosta Znojma Marian Keremidský.

Lidem se líbil i Večer gentlemanů na Masarykově náměstí. „Určitě bych do programu zařadil víc takových akcí. Centrum Znojma je krásné a večerní koncert Beatles revival byl zážitkem. Dokázal bych si představit i večer spojený s degustací vína za poslechu jazzové hudby,“ sdělil jeden z návštěvníků Daniel Moltaš ze Znojma.

Organizátorům festivalu ale nedělním dnem práce neskončila. Už nyní se připravují na další ročník. Ten bude ve znamení českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka a Wolfganga Amadea Mozarta. Oba budou mít výročí a oba se dobře znali.