„Proslulý italský ansámbl se specializuje na stylovou interpretaci hudby sedmnáctého a osmnáctého století a do Česka přijede s příběhem dvou velkých královen a fascinujících žen: první vládkyně Kartága, královna Dido, a o královně Kleopatře, vládkyni Egypta. Jedná se o skvěle zpracované dílo, jež umocňuje naprosto strhující hudba,“ pozvala mluvčí festivalu Petra Štorková.

Anna Prohaska, cenami ověnčená sopranistka, která na tomto turné doprovází Il Giardino Armonico, míní, že jejich společný projekt
je zajímavou ukázkou toho, jak orchestr přináší do hudby pomyslný zvuk beranidla. „Je to podle mě vlastně jako hard rock nebo heavy metal. Zpěvák se ve své melodii vznáší na divokých vlnách hudby a nechává se unášet nárazy melodie na skaliska," naznačila sopranistka Prohaska.

Prezident festivalu usiloval osm let o to, aby italské hudební těleso předvedlo své umění ve Znojmě. „Mít na festivalu Il Giardino Armonico je pro nás velká pocta. Je to velká světová hvězda staré hudby. Loni jsme měli úžasný soubor Akademie für Alte Musik Berlin. Díky tomu, že se jim u nás líbilo, letos přijíždí Il Giardino Armonico, kteří si velmi pečlivě vybírají místa svých koncertů. K nám přijedou s velmi uznávanou pěvkyní Annou Prohaskou. Jde o nejlepší barokní orchestr světa a Anna Prohaska patří mezi pět nejlepších sopranistek dnešních dnů. Je to velká světová hvězda staré hudby a mít je na festivalu je velká pocta," připomněl Ludvík.

Hudební historik Miloš Štědroň připomněl, že Il Giardino Armonico bylo vždycky velkým zážitkem. „Dokázali perfektně interpretovanou hudbu od manýrismu po vrcholné baroko umístit do prostoru a pojednat ji tak, že to byl úchvatný vjem. Ve Znojmě tomu nebude jistě jinak," lákal návštěvníky Štědroň.

Projekt Serpent and Fire je výletem do různých období a připomíná sen. V programu přeskakují hudebníci z jednoho díla do druhého a mění se cítění, vnímání a charakter. Stejně jako ve snech v tom není logika, nebo je jiná než v bdělém stavu.
Hudební festival Znojmo začal 12. července a nedělní koncert je jeho vyvrcholením.