„Vystavené sbírky se týkají výlučně nálezů z Moravskokrumlovska. Základem je archeologická kolekce z našich depozitářů, rekonstruovaná selská jizba a nálezy ze středověkého hradu Templštejn,“ řekla kurátorka muzea Alena Hrbáčková.