Těmito slovy vyzývají organizátoři umělce z celé republiky ke zpracování námětu smrti českého krále. Letošní léto totiž bude ve znamení kulatého historického jubilea.

Na Moravském poli u rakouských Suchých Krut zahynul před 730 lety Přemysl II. Otakar.

Proč právě Pocta králi?

Blíží se den, kdy si připomeneme smrt dvou nejhrdinštějších českých králů. 26. srpna 1278 zahynul Přemysl Otakar II. a týž den v roce 1346 Jan Lucemburský. A právě kvůli prvnímu jmenovanému jsme založili občanské sdružení Pocta králi.

Znojmo zažije výjimečnou událost. Co přesně na léto plánujete?

Přesně 26. srpna by se měla za Přemysla Otakara sloužit v Minoritském klášteře, kde po bitvě na Moravském poli asi dvacet let ležel, mše. Chtěli bychom, aby ji sloužil metropolita moravský, arcibiskup Jan Graubner. Protože byl Přemysl Otakar II. králem českým i vévodou rakouským, rádi bychom ve Znojmě viděli také církevní hodnostáře z Vídně.

Jakou hudbu lidé uslyší?

O hudební doprovod se postará Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Návštěvníci koncertu uslyší například dobové requiem.

Výjimečná bude také historická konference. Pro koho je určena?

V rámci čtyřdenní akce plánujeme zajímavou historickou konferenci na téma Přemysl Otakar II.. Na ní by se měla projednávat například údajná zrada Miloty z Dědic. Pozvání přislíbili špičkoví odborníci, například historik Josef Žemlička, specialista na poslední Přemyslovce. Odborná i laická veřejnost by měla slyšet názory profesora Rampy, který studoval lebku zabitého krále.

Uvidí lidé královskou korunu?

Ve Znojmě by po dobu konání konference měly být k vidění symboly královské moci. Chceme zapůjčit královskou korunu i jablko.

Kde lidé uvidí práce umělců?

Vernisáž výstavy na téma smrti krále se uskuteční v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Na závěr čtyřdenní akce plánujeme výlet pro studenty do Suchých Krut v Rakousku na místo, kde Přemysl Otakar II. padl.