Klub katolických žen spolu smístními zemědělskými podniky a květinářstvím vyzdobil interiér kostela plody letošní úrody – naaranžovaným ovocem, zeleninou, květinami či obilím.
„Poděkování patří všem, kteří svýzdobou pomohli. Veřejnost si bude moci vyzdobený kostel prohlédnout vsobotu od pěti do sedmi odpoledne, vneděli dopoledne po mši a odpoledne od dvou do čtyř hodin,“ řekl místostarosta Miroslavi Roman Volf.
Tradiční krojované hodypořádají město Miroslav, kulturní středisko, farní úřad a Sbor dobrovolných hasičů Miroslav.