Kolem přesného času vzniku a tvaru loveckého zámku Mitrov vedou odborní historikové dodnes dohady. Nejvíce se přiklání k názoru, že lovecký zámek Mitrov si v blízkosti Uherčic v původní podobě dřevěného zámečku coby potřebného zázemí pro panské hony nechali zřejmě již někdy v druhé polovině století vystavět tehdejší majitelé panství, Krajířové z Krajku.

Postupem času, za vlády Berchtoldů, byl v druhé polovině sedmnáctého století dřevěný zámek nahrazen novým, lepším, z pevnějšího zděného materiálu a kolem něj vyrostl také rozsáhlý poplužní dvůr. Zámek s dvorem tím získal podobu uzavřeného areálu s nádvořím uprostřed a kromě místa odpočinku při honech sloužil k hospodářských a chovatelským účelům.

Tehdy se o něm píše jako o nejreprezentativnějším loveckém zámku Znojemska. Od poloviny osmnáctého století, kdy zámek Mitrov již vlastnili jeho poslední majitelé, Collaltové, již k loveckým účelům nesloužil a fungoval jako teletník s byty panských úředníků.

Stejný účel měl zámek Mitrov od druhé poloviny dvacátého století, kdy byl jako nedílná součást uherčického zámku zkonfiskován a předán pro bytové a chovatelské potřeby zemědělském statku a tak je tomu i dnes.

V současnosti je zámek Mitrov hospodářsko-chovatelským areálem s jednoduchou patrovou stavbou, k níž přiléhají přízemní hospodářská stavení v obdélném půdoryse. Osu hlavního vchodu průčelí bývalého zámku ozvláštňuje jelení hlava s parohy, která na dřívější lovecký původ nemovitosti upomíná.

Za zmínku stojí také vstupní dřevěná intarzovaná vrata.

Zámek Mitrov slouží bytovým, hospodářským a chovatelským účelům i v současné době. Je soukromým majetkem, a proto není veřejně přístupnou turistickou památkou.

DATA – FAKTA
Jak šel čas
? - kolem přesného času vzniku a tvaru loveckého zámku Mitrov vedou odborní historikové dodnes dohady. Jisté je jen, že byl vystavěn nedaleko Uherčic směrem na Podhradí nad Dyjí. Již od doby svého vzniku spadal a byl vždy nedílnou součástí uherčického zámeckého areálu.

2. polovina 16. století - zámek Mitrov v původní podobě dřevěného zámečku coby potřebného zázemí pro panské hony nechali zřejmě vystavět tehdejší majitelé uherčického panství Krajířové z Krajku.

2. polovina 17. století - za vlády Berchtoldů byl dřevěný zámek Mitrov nahrazen novým, lepším, z pevnějšího zděného materiálu a kolem něj vyrostl také rozsáhlý poplužní dvůr.Zámek s dvorem tím získal podobu uzavřeného areálu s nádvořím uprostřed a kromě místa odpočinku při honech sloužil k hospodářským a chovatelským účelům. Tehdy se o něm píše jako o nejreprezentativnějším loveckém zámku Znojemska.

Polovina 18. století - zámek Mitrov je vlastnictvím posledních majitelů, Collaltů, a k loveckým účelům již neslouží. Funguje jako teletník s byty panských úředníků.

2. polovina 20. století - zámek Mitrov je jako nedílná součást uherčického zámku zkonfiskován a předán pro bytové, zemědělské a chovatelské potřeby statku.

Počátek 21. století - zámek Mitrov je stále hospodářsko-chovatelským areálem. Slouží též k bydlení zdejších zaměstnanců, a proto není veřejně přístupnou turistickou památkou.