Oslavy sto třiceti let svého trvání zahajuje znojemské muzeum. První velkou akcí k výročí bude výstava ve znojemském Domě umění na konci dubna. K jubileu možná dostane i budovu, v níž sídlí.

„Chystáme na letošní rok bohatší program výstav a dalších akcí, a také vydání dvou publikací. Začneme už koncem dubna velkou výstavou Muzeum brána poznání. Představíme na ní to nejzajímavější z expozic a depozitářů,“ řekla ředitelka Jihomoravského muzea Vladimíra Durajková.

Návštěvníci uvidí mimo jiné archeologické nálezy z vykopávek na dvoře domu U zlatého vola na Horním náměstí, či zajímavý betlém, který pracovníci muzea restaurovali.

Na červen chystá muzeum ve spolupráci se Znovínem den otevřených dveří v přímětickém památníku Prokopa Diviše a Křížovém sklepě. „Vedle prohlídek a kulturního programu ve sklepě budou připraveny i přednášky. K velmi významným akcím letošního roku bude patřit velká výstava k výročí objevení moravské malované keramiky. Ta začne v červenci na znojemském hradě,“ dodala ředitelka.

Zástupci kraje, který muzeum zřizuje, jednají od loňska s představiteli Znojma o to, získat areál bývalého minoritského kláštera, kde část muzea sídlí. „Náš zájem trvá. Z rozpočtu sice nakonec peníze na koupi vypadly, ale vrátíme se k tomu koncem května při jednáních o přebytku hospodaření loňského roku,“ sdělil krajský radní Jan Letocha.

„Samotné provedení převodu či směny ještě není uzavřené, ale předjednánu máme variantu vzájemného daru. Kraj by získal areál kláštera a město peníze, účelově vázané na opravu památek,“ dodal radní.

Město by mohlo za klášter získat během tří let až osmnáct milionů korun. „O konkrétních částkách a formě převodu budeme ještě jednat, nyní čekáme na další iniciativu kraje. Peníze bychom použili nejspíš na opravy krovů a dalších částí hradu,“ řekl místostarosta Marian Keremidský.