„Po revoluci v roce 1989 bylo devadesát procent těchto památek ve velmi špatném stavu. Dnes už jich je ohrožena méně než jedna čtvrtina. A to především díky změně pohledu nejen veřejnosti, ale i místních samospráv na historické kulturní dědictví. Protože i to je součástí krajiny kolem nás,“ říká předseda správní rady Nadace Petr Lazárek.

On a další dva lidé tvoří celou Nadaci. „Jsme malá skupinka, která se ve spolupráci především s městem Znojmem a děkanstvím snaží o opravu malých církevních staveb. A to hlavně kolem staré poutní cesty vedoucí ze Znojma ke Třem dubům v Rakousku. Nemáme vlastní finanční prostředky na opravy. Ty získáváme především od města Znojma, soukromých osob a podnikatelů. Přesto se nám podařilo zachránit řadu historicky cenných objektů. Obcím, které mají zájem opravit některou ze svých drobných staveb, můžeme pomoci se zpracováním projektů a radami, jak a kde peníze na opravy památek získat. Některé obce netuší, že z programu Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova lze získat až devadesát procent nákladů na rekonstrukci malých staveb,“ míní členka správní rady Eva Jurmanová. V tomto případě jde o minimálně padesát tisíc, nejvíc ale může každý žadatel využít až dvě stě tisíc euro do roku 2013.

K chátrající památce se často nikdo nehlásí. „Pokud není znám vlastník, je to problém. O dotaci totiž může žádat jen majitel. A to nutně nemusí být vlastník pozemku, na kterém památka stojí,“ popisuje Lazárek.

Nadace má na území Národního parku Podyjí zmapováno asi sto padesát drobných sakrálních staveb. Letos se chystá dokončení opravy kamenného kříže v Konicích, nová výzdoba poklony v Oblekovicích a vydání kapesního průvodce po památkách lemujících zmíněnou poutní cestu Znojmo – Tři duby.

„Na to všechno jsme žádali město o dvou set tisícovou dotaci. Dostali jsme osmdesát tisíc korun. V první řadě musíme dokončit již rozpracovanou věc, tedy opravu kříže v Konicích. Na zbytek budeme muset shánět peníze ještě i jinde. Tedy od sponzorů či od kraje,“ dodává Lazárek.