Významný podíl obsahu publikace tvoří obrazová část, sestavená velkou měrou z dosud nepublikovaného materiálu. „Za zmínku stojí zejména portréty opatů z louckého alba Icones seu Imagines, dnes uloženého v Moravském zemském archívu v Brně, či z portrétní řady z Oleksovic. Na stránkách knihy zaujmou předměty, z nichž některé jsou prezentovány poprvé, jako například liturgické předměty zLouky a Loděnic či loděnická pieta,“ uvedla mluvčí muzea Renata Hurníková.

Kniha je rozdělena do čtyř částí, největší díl zaujímají dějiny klášterní instituce. „Dále je pozornost věnována loucké knihovně a umělcům ve službách louckých opatů. Závěrečná část připomíná ostatní existující i zaniklé premonstrátské konventy na Moravě,“ přiblížil spoluautor knihy a historik muzea Petr Eckl.

Zájemcům o znojemskou historii se tak do rukou dostává ucelený přehled historického i uměleckého vývoje kláštera a jím začleněných far v jihozápadní Moravě. Čtení podtrhuje zdařilé grafické zpracování.

K výročí byla také v létě zahájena výstava, na které plánovali pracovníci muzea publikaci slavnostně představit, k tomu však z důvodu aktuálních omezení nedošlo. „A protože nejistý stav přetrvává, je už načase knihu představit,“ naznala ředitelka muzea Vladimíra Durajková.

Zájemcům o publikaci doporučuje mluvčí Hurníková sledovat webové stránky nebo sociální sítě muzea. „Dáme vědět, kdy a jak budete mít možnost tuto krásnou publikaci získat,“ sdělila.

Současně upozornila, že výstava je nyní kvůli nařízením vlády uzavřena. „Dobrou zprávou je, že jsme prodloužili termín jejího konání až do konce ledna příštího roku a věříme, že se veřejnosti brzy otevře,“ nepochybuje Renata Hurníková.

První premonstráti přišli do Louky pod znojemskými hradbami před 830 lety, aby zde založili nový klášter. Postupně vznikal klášterní komplex, který po staletí patřil k nejvýznamnějším ve střední Evropě. V letošním roce si Znojemští připomínají nejen toto výročí založení loucké kanonie, ale zároveň 900 let od založení premonstrátského řádu. Výstava i publikace byly uskutečněny díky podpoře Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, prostřednictvím programu Interreg Rakousko – Česká republika i z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt vznikal ve spolupráci s muzeem v Retzu.

Zdroj: Youtube