Z pedagogů se veřejnosti představuje například ředitelka mateřské školy na náměstí Republiky Eva Černošková, Marie Drozdová, Věra Jantošová, Jana Krčmářová, Dana Sochorová, Zuzana Straková, Libuše Šuleřová či Pavel Černý. Ten dokonce nejen se svou žačkou Janou Polickou, ale už i se žačkou této jeho žačky Danielou Polákovou.

Nápad prezentovat učitele a jejich žáky vznikl v hlavě bývalé ředitelky základní školy a dnešní lektorky výtvarných kurzů pro dospělé Libuše Šuleřové. Ta kromě svých obrazů představuje i díla dvanácti svých žáků. Výstava potrvá do devatenáctého dubna.