Publikum, které zaplnilo všechna místa, si mohlo vyslechnout díla Johanna Sebastiana Bacha, Jakuba Jana Ryby či Vánoční antifony. Návštěvníkům tradičního vánočního koncertu je přednesl Chrámový sbor od svatého Kříže, Znojemský komorní orchestr společně se sólisty.