Koncert se uskutečnil v sobotu v kostele Nanebevzetí panny Marie a svatého Václava ve Znojmě. Návštěvníci si poslechli písně i skladby od W. A. Mozarta, J. S. Bacha a jiných známých i méně známých autorů.