„Je to zvláštní. Myslím, že se mi ještě nestalo, abych světil zvon dříve, než je posvěcený kostel. Ale je to dobré, takhe bude moci zvon lidi zvát k bohoslužbám a oznamovat jim důležité události radostné i bolestné hned od začátku,“ řekl Mikulášek na začátku obřadu před novou šumenskou svatyní.
Sváteční mši pak pro shromážděné věřící sloužil v sále blízkého kulturního domu. „Svěcení kostela chystáme na čtrnáctého září, do té doby nás čeká ještě dost práce v interiéru kostela,“ uvedl vranovský děkan Marek Dunda. Nový zvon kostela v Šumné nese jméno sv. Josefa a váží sto padesát kilogramů.