Tehdy se pěvecké sdružení rozhodlo, že ponese jméno skladatele Vítězslava Nováka, který měl ke Znojmu a Podyjí vřelý vztah. „Naši předchůdci věnovali sboru nemalé úsilí. Pro nás je vzácnou tradicí, že se jednou za týden sejdeme a vytváříme hudbu. Je to společenství, které se nedá penězi vyjádřit," uvedl sbormistr Jan Svoboda.