Poslední blboun je situován do oblasti Indického oceánu v létě roku 1662. Obchodní koráb ztroskotá v bouři při pobřeží ostrova Mauricius. Jediný přeživší námořník zažije krajně nepříjemná dobrodružství s pečeným blbounem nejapným, se svéráznými obyvateli zdejší misie a nakonec pozná pravý význam úsloví „Jsme to, co jíme“.

Dobrodružný animovaný film Jiřího Nováka o neslavném osudu jednoho trosečníka, roztomilých blbounech, mlsných mniších a božím trestu za lidskou nenažranost trvá deset minut a je na programu jako první.

Cenu za režii si z Ekofilmu odvezl letos kolektiv autorů Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick a John Page za snímek Ekonomika štěstí.

Více než hodinový film USA popisuje svět, který se pohybuje zároveň dvěma opačnými směry: zatímco vláda a velký byznys tlačí směrem ke globalizované ekonomice postavené na technologiích a rostoucím obchodu, lidé po celém světě začínají od základů a zakládají menší a ekologičtější místní ekonomiky.

Promítání snímků z festivalu Ekofilm pokračuje v kině Svět až do čtvrtého března, podrobnosti o programu i promítaných snímcích lze najít na webu Správy NP Podyjí www.nppodyji.cz.