Aneb slovy redaktorů tehdejšího týdeníku Znojemsko: „…drtivá většina obyvatelstva zachovala klid a rozvahu, odsuzuje provokace a nepřátelské akce, jejichž cílem bylo narušit politickou a hospodářskou konsolidaci…“

Alespoň k individuálnímu odporu se v srpnových dnech před čtyřiceti lety odhodlal zaměstnanec cukrovaru, který přímo v podniku načmáral cosi nelichotivého o tehdejších představitelích státu a silničář, jenž rozšiřoval letáky urážející stejné muže. „Na žádné veřejné protesty, nebo snad demonstrace si nevzpomínám. Vždyť to už všude byly ruské tanky,“ zamyslel se pamětník Emil Adam.

21. srpen 1969