První ročník znojemského festivalu CANTAMUS URBI nebo-li Zpíváme městu byl v čistě domácí režii, letos přijaly pozvání sbory ze Slovenska, Rakouska a Norska. „Diváci uslyší v divadle severskou hudbu, která je u nás poměrně vzácnou záležitostí. Když pomineme internet a YouTube, nemají příliš možností, jak se s prací norských kolegů seznámit,“ líčí Svoboda.

Co vás přivedlo na myšlenku setkání sborů ve městě uspořádat?
Pořadatelem je Pěvecké sdružení Vítězslav Novák. Sice jde o sbor s téměř stoletou tradicí, ale může se zdát, že není trvaleji zapsaný v povědomí veřejnosti. Festival sborů má přiblížit práci sboru a jeho výsledky obyvatelům Znojma i lidem z okolí. A přidává se i další důvod. Představit naši práci je dobré v konfrontaci s tělesy stejné kategorie a stejného zaměření. Náš sbor je navíc zvaný na podobné akce do jiných měst. Do nedávna jsme neměli šanci podobné pozvání na oplátku nabídnout. Nyní už je to jinak a daří se nám to také díky velké podpoře města.

Jaké byly předchozí dva ročníky a na co se mohou vaši příznivci těšit letos?
První ročník jsme představili Znojmo a nejbližší pěvecké okolí. Zpíval Pěvecký sbor Vítězslav Novák, Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova, sbor Znoimia působící při GPOA a smíšený sbor z Dačic. Tehdy jsme zpívali v aule střední školy v Dolní České. Na stejném místě jsme pořádali i druhý ročník festivalu. Přivítali jsme Ženský pěvecký sbor Cantare z Třeště, sbor Foerster Sokol Jihlava a sbor Záboj z Pelhřimova.

Pokud se nemýlím, letos se můžete pochlubit mezinárodní účastí i zpíváním ve znojemském divadle…
Pozvání přijal Zvolenský spevácky zbor ze Slovenska, se kterým spolupracujeme dlouhodobě. Rakouské sborové umění bude reprezentovat sbor GMV Raabs an der Thaya a vrcholem bude vystoupení norského Tonsbergs Sangoferening. Naši hosté ze Zvolena zazpívají kromě společného koncertu v sobotu 12. května v divadle také následující neděli hodinu před polednem v chrámu svatého Václava v Louce. Norští hosté pak vystoupí v Miroslavi, a to za doprovodu varhanice Kateřiny Málkové.

Jak se stane, že ve Znojmě zazpívají Norové?
Kontakt mi předala již na podzim paní Jana Alexová ze Znojemské Besedy. Měli zájem zazpívat ve Znojmě a termínově jsme se potkali ve druhé květnové neděli. Zařadili jsme je tedy do CANTAMUS URBI. Autoři skladeb, které zazní na koncertě, jsou zvučnými jmény severské muziky. Sám jsem skladby neznal a našel jsem si je na YouTube. A musím podotknout, že při veškeré úctě k ženskému půvabu je nejkrásnější záležitostí čtyřhlasý mužský sbor. Rád bych návštěvníky pozval, koncert bude určitě stát za to.

Daří se vám ve vašich sborech obnovovat a doplňovat členskou základnu?
Nyní jsme přijali dva nové členy a doufám, že se mi ve Znojmě i Krumlově podaří společné zpívání udržet. Velkou radost mám z toho, že při znojemské Základní umělecké škole vznikl sbor, který vede Jiří Kudrna. Končí školu v Hradci Králové, kde studoval mimo jiné i sbormistrovství. A Hradec je známý svými sbory, ať jsou to Boni Pueri, nebo Gentmenen Singers.

Je tedy naděje, že vedle různých školních sborů bude mít Znojmo nové kvalitní pěvecké těleso…
Pokud vychová Základní umělecká škola zpěváky, je naděje, že pár by jich mohlo v dospělosti přejít do našeho Pěveckého sdružení Vítězslav Novák. Pár jich možná pojme chrámový sbor u svatého Kříže a vysokoškoláci ze Znojma odejdou. Tak to prostě chodí. Školní sbory nemají návaznost. A od pamětníků vím, že Znojmo mělo padesátičlenný mužský sbor. To dnes zní téměř neuvěřitelně.

CANTAMUS URBI:• Třetí ročník festivalu pěveckých sborů. Uskuteční se 12. května v 16 hodin v Městském divadle ve Znojmě.
• Zazpívají: Pěvecký sbor GMV Raabs an der Thaya, Zvolenský spevácky zbor, Pěvecké sdružení Vítězslav Novák a Tonsberg sangoforening.
• Jan Svoboda: sbormistr Pěveckého sdružení Vítězslav Novák a Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka.