Když byl v období baroka jihovýchodně od zámeckého areálu založen ohrazený francouzský park, bylo někdy na přelomu osmnáctého a devatenáctého století stávající přírodně krajinářské prostředí přebudováno znovu a to v rozsáhlý anglický lesopark. Tehdejší šlechta, významný aristokratický rod Collaltů, se poté rozhodla, že některá návrší v parku ozdobí drobnými uměle postavenými nemovitostmi v historizujícím stylu. V okolí zámku proto byly vybudovány dva skromné pavilony ve tvaru mnohoúhelníku, arkádový zděný obelisk a romantická věž, pro kterou se postupem času vžilo pojmenování hradní zřícenina.

Pro objekt uherčické zříceniny jako uměle vystavěné, ale účelové drobné romantické stavby v historizující podobě byla staviteli vybrána lokalita návrší se skalnatým podložím v severním cípu lesoparku. Zřícenina malého hradu byla již od svého prvopočátku výhradně určena jenom jako výletní a zároveň i vyhlídkové místo a k bydlení nikdy nesloužila. Její zbudování patří společně s obeliskem a altánkem na opačném konci parku do malé řady objektů, na nichž šlechta trávila své volné chvíle a kde panstvo odpočívalo při pěších výletech nebo projížďkách na koních. Stavba zříceniny díky tomu od doby svého vzniku až do současnosti slouží stále svému původnímu účelu.

Ze čtyřech původně vybudovaných drobných romantických staveb se do současnosti dochovaly pouze tři: obelisk, jeden altánek a zmiňovaná hradní zřícenina, která má podobu válcové věže s točitým schodištěm a několika vyhlídkovými okny. Skromná hradní zřícenina v Uherčicích byla vždy nedílnou součástí celého historického areálu státního zámku a proto by se s její existencí měl blíže seznámit každý z návštěvníků, už protože je objekt zříceniny po celý rok veřejně přístupnou turistickou stavbou.

DATA – FAKTA


Baroko - jihovýchodně od zámeckého areálu v Uherčicích je majiteli panství založen rozlehlý a ohrazený francouzský park.

Přelom 18. a 19. století - stávající přírodně krajinářský park vlastníci zámku nechali přebudovat v rozsáhlý anglický lesopark.

Počátek 19. století – majitelé panství Uherčice, rod Collaltů, se rozhodl, že některá návrší v parku ozdobí drobnými uměle postavenými nemovitostmi v historizujícím stylu. V okolí zámku proto byly vybudovány dva skromné pavilony ve tvaru mnohoúhelníku, arkádový zděný obelisk a romantická věž, pro kterou se postupem času vžilo pojmenování hradní zřícenina. Pro stavbu zříceniny byla vybrána lokalita návrší se skalnatým podložím v severním cípu uherčického lesoparku.


19. – 20. století - zřícenina malého hradu byla již od svého prvopočátku výhradně určena jenom jako výletní a zároveň i vyhlídkové místo a k bydlení nikdy nesloužila. Šlechta zde trávila své volné chvíle a panstvo na zřícenině odpočívalo při pěších výletech nebo projížďkách na koních. Zřícenina byla od svého zrodu vždy nedílnou součástí celého historického areálu.


Počátek 21. století - ze čtyřech původně vybudovaných drobných romantických staveb se do současnosti dochovaly pouze tři: obelisk, jeden altánek a zmiňovaná hradní zřícenina, která od doby svého vzniku slouží výhradě svému původnímu účelu. S existencí zříceniny Uherčice by se měl blíže seznámit každý z návštěvníků už proto, že je objekt zříceniny po celý rok veřejně přístupnou turistickou stavbou.