Když se na začátku dlouhodobě plánovaných oprav sundala kostelní báň, našli v ní dělníci staré dokumenty. Písemnosti, uložené v malých zavoskovaných lahvích, pocházely zřejmě od řemeslníků, kteří věž kdysi opravovali. „Z dokumentů jsme zjistili, že došlo k opravě kostela, ale nebyly tam žádné obecné informaci o obci. Našlo se ale pár fotografií,“ řekla starostka Jana Kovářová.

Ne všechny dokumenty se dochovaly v dobrém stavu. K poškození přispělo i to, že kupole byla něčím prostřelena, takže tam zatékalo.
„Jedna z lahví byla úplně zničená a některé dokumenty nebylo možné přečíst,“ uvedla dále starostka. Ve středu se staré listiny do báně vrátily, byly k nim však přidány nové, pro následující pokolení.

„Farář Milan Plíšek tam dal něco z naší farnosti a já přidala různé informace o obci. Kolik má obec obyvatel, složení zastupitelstva, služby, které naše obec nabízí, jaké akce se letos konaly a podobně,“ dodala Kovářová. Práce na kostele, který je zasvěcen Stětí sv. Jana Křitele, by měly skončit ještě v srpnu. Posledního srpna se k této příležitosti uskuteční slavnostní mše a posvícení.

KATEŘINA OHEROVÁ