Muzeum, nová knihovna, přednáškový sál, informační centrum a zázemí pro cykloturisty. To vše vznikne v prostorách bývalé zchátralé fary ve Vedrovicích. V připravovaném muzeu návštěvníci najdou expozice, přibližující život lidí na moravském venkově v různých staletích.

„Stavební práce jsme zahájili v říjnu 2008 a muzeum oficiálně otevřeme letos v polovině června. Nyní se intenzivně pracuje na dokončení stavby. Řemeslníci pokládají dlažby, podlahy a obklady. Připravujeme také výběrové řízení na dodavatele kompletního vybavení interiéru nábytkem a pracujeme na expozicích,“ řekla manažerka projektu Jitka Schneiderová.

V květnu u příležitosti oslav Dne obce plánují Vedrovičtí základní prezentaci. „Muzeum bude prvního května zpřístupněno pro veřejnost, aby místní viděli, co se na faře už udělalo,“ dodala.

Podle manažerky vznikl celý projekt muzea na popud starostky už před pěti lety. „Ojedinělá koncentrace a cenné seskupení archeologických nálezů ve Vedrovicích si určitě zaslouží prezentaci,“ upřesnila manažerka projektu.

Významné nálezy

Vedrovice jsou z archeologického hlediska významnou obcí. „V panelových expozicích budou prezentovány archeologické lokality okolí Vedrovic. Výstavu doplníme zemědělskou tradicí obce a celého krumlovského regionu. Plánujeme i dočasné expozice, které by oživily objekt o sezonní či tematické akce,“ doplnila Schneiderová.

V patře objektu zájemci najdou i přednáškovou místnost, kterou využijí i pracovníci Moravského zemského muzea pro semináře a sympozia. Předpokládaná kapacita bude zhruba čtyřicet osob. „Počítáme i s novou knihovnou a lidé zde budou mít k dispozici veřejný internet,“ popsala starostka Vedrovic Anna Gigimovová. Podle ní má stavba zásadní význam pro cestovní ruch a společenský život místních lidí.
„Snažíme se všechny vedrovické výzkumy, nálezy a význam této lokality zviditelnit. Chceme také podporovat rozvoj cestovního ruchu a zatraktivnit tuto oblast. Potenciál máme výrazný, avšak málo rozvinutý,“ uvedla manažerka projektu, která věří, že vznik infocentra doplní síť center na Znojemsku.

„Máme už vazbu na připravovanou páteřní cyklostezku, která by měla procházet i přes Vedrovice. Proto cyklisté budou mít v muzeu své zázemí,“ uvedla Schneiderová.

Vedrovice se mohou pochlubit i významnou technickou památkou, které jsou jen dvě v celé republice. Je jím větrné kolo pro čerpání vody, takzvaný větřák. „Kolo přijde do muzea a na stožár umístíme repliku,“ řekla starostka.

Získané evropské peníze pokryjí všechny náklady. „Stavba muzea nezatíží rozpočet obce,“ nastínila Schneiderová.

Vedrovice osídlili první zemědělci s tak zvanou lineární kulturou. Nejdůležitějším nálezem je opevněná osada z doby asi pět tisíc let před Kristem. Nález pohřebiště s lineární keramikou je jedním z nejvýznamnějších ve světovém měřítku,“ řekl již dříve vedoucí ústavu Anthropos Moravského zemského muzea Martin Oliva, který u Krumlova organizuje vykopávky už několik let.

Stovka hrobů

Blízko lesa měli zemědělci pohřebiště, ve kterém archeologové našli stovku hrobů. „Nejméně osmdesát procent z vedrovických obyvatel je, podle rozboru DNA, místního původu. To znamená, že se tito lidé narodili ve Vedrovicích nebo v jeho blízkém okolí,“ dodal Oliva.

V muzeu zájemci najdou i jeden oddíl etnografie. „Znamená to, že od místních lidí posbíráme dobové předměty, které pak v muzeu vystavíme,“ dodal Oliva.

Muzeum nabídne také významnou místní surovinu. „Jedná se o rohovec, tedy surovinu, ze které naši předkové vyráběli pravěké nástroje. Rohovec je nejvýznamnějším zdrojem pro štípané pravěké nástroje na Moravě,“ uvedl vedoucí ústavu.