Dávná tvrz byla vybudována ve výhodné poloze nad obcí s největší pravděpodobností již ve čtrnáctém století jako manství pánů z Lipé, ale již na počátku patnáctého století ji vladyka Hanuš z Vedrovic přestavěl na hlavní sídlo svého rodu.

Po husitských válkách patří vedrovická tvrz stále pánům z Lipé, ale ti ji jako manské zboží předali Kusým z Mukoděl. Noví majitelé areálu tvrze věnovali značnou pozornost a také oni na ní sídlili. Po Kusých se na tvrzi Vedrovice vystřídalo několik dalších šlechtických rodin. Roku 1535 nechali páni z Lipé areál tvrze převést do vlastnictví vladyků Koberských a po smrti posledního z nich je závětí z roku 1539 tvrz odkázána spřízněným Osovským z Doubravice.

Polovina šestnáctého století se na vedrovické tvrzi nese ve znamení dalšího střídání majitelů. Roku 1576 se areál opět vrací do majetku Kusých, ale místo nich vedrovickou tvrz v ten čas užívá zeť majitele Mikuláš starší Salava z Lípy. Tvrz ve Vedrovicích je i nadále majetkem Kusých, kteří se v čase třicetileté války postavili na stranu moravské šlechty. Z těchto důvodů jim byla po bitvě na Bílé hoře tvrz zabavena a roku 1627 předána církevnímu řádu jesuitů. Část rozsáhlého areálu si jesuité ponechali pro svou potřebu a zbytek nechali rozparcelovat pro výstavbu obyčejných domů. Jesuité na vedrovické tvrzi sídlí bezmála půldruhého století a když byl jejich řád v roce 1773 zrušen, zaniklo také sídlo, které se tím stalo součástí jednoho z okolních hospodářských dvorů. Na počátku devatenáctého století sídlil již na bývalé tvrzi rychtář, který v části stavby zřídil šenk.

Dnes tak má tvrz Vedrovice podobu obyčejného rodinného domu, který v sobě skrývá zbytky mohutných středověkých zdí. Celý obytný areál je využíván pro soukromé potřeby, čímž tvrz není volně přístupná.

 

DATA – FAKTA

Vedrovická tvrz – Jak šel čas


14. století - ve výhodné poloze nad obcí Vedrovice je jako manství pánů z Lipé vybudována tvrz.
Počátek 15. století - vladyka Hanuš z Vedrovic tvrz přestavěl na hlavní sídlo svého rodu.
1. třetina 15. století - i po husitských válkách patří vedrovická tvrz stále pánům z Lipé, kteří ji jako manské zboží předali Kusým z Mukoděl.
15. – 16. století – po rod Kusých se na tvrzi Vedrovice vystřídalo několik dalších šlechtických rodin.
1535 - páni z Lipé areál tvrze převádí do vlastnictví vladyků Koberských.
1539 - tvrz je závětí odkázána Osovským z Doubravice. Polovina 16. století - vedrovická tvrz zažívá další střídání několika majitelů.
1576 - areál se opět vrací do majetku Kusých, ale tvrz užívá zeť majitele Mikuláš starší Salava z Lípy.
1. třetina 17. století – po bitvě na Bílé hoře je tvrz Kusým zabavena a darována jesuitům.
Polovina 17. století – část areálu tvrze si jesuité ponechali, zbytek rozparcelovali pro výstavbu domů.
1773 - zánikem řádu Jesuitů zanikla i tvrz, která se stala součástí jednoho z okolních hospodářských dvorů.
Počátek 19. století – v bývalé tvrzi bydlí rychtář, který v části stavby zřídil šenk.
Přelom 20. a 21. století – výzkumy v obci Vedrovice potvrdily existenci tvrze a její přestavbu na obyčejný dům.
Počátek 21. století – tvrz je obyčejným rodinným domem, který v sobě skrývá zbytky mohutných středověkých zdí.