Šest až sedm tisíc let dlouhou cestu časem nabízí návštěvníkům výstava Život a smrt v mladší době kamenné. Začíná dnes na znojemském hradě. Tvůrci jedinečné expozice změnili císařský sál v pravěký rondel a nápaditě představili dosud nejbohatší výběr nálezů dokumentujících sto dvacet let bádání o životě pravěkých lidí na jižní Moravě.

„Je to soubor toho nejlepšího, co na Moravě z mladší doby kamenné existuje. Nálezy pocházejí z celé střední a jižní Moravy a datujeme je do rozmezí pěti a půl tisíce let a dvou tisíc osmi set let před naším letopočtem,“ řekl iniciátor a kurátor výstavy Zdeněk Čižmář.

Za nejdůležitější součást expozice označil soubor představený v pokladnici, jež je symbolickým středem výstavy. V trezorové vitríně tam návštěvníci poprvé pohromadě uvidí jak slavné, ale zřídka vystavované mašůvecké Venuše, tak unikátní mašovickou Hedviku. „Celý soubor neolitického umění a plastiky je v tomto rozsahu představen veřejnosti vůbec poprvé,“ dodal archeolog.

Pokud návštěvníci od výstavy zaměřené na výsledky vykopávek mladší doby kamenné čekají v řade vitrín vyskládané střepy, kosti a kamení, čeká je zajímavé překvapení.

„Když jsem přemýšlel, jak výstavu pojmout, bylo mi jasné, že by to chtělo něco víc, než jen vitríny a panely. Napadlo mě, že bychom mohli využít spojení plastik s rondelem. Od toho se pak celý návrh podoby výstavy odvíjel,“ řekl Čižmář s poukazem na charakteristické kruhové stavby pravěkých osad vykopané na Znojemsku například v Těšeticích a Mašovicích.

Výslednou podobu ocenil historik a znojemský radní Jiří Kacetl. „Rondel v císařském sálu hradu je ojedinělý a podařený nápad. Výstava je ovšem inovativní ve všech směrech,“ řekl Kacetl.

Podle jeho slov nemá právě zahajovaná výstava srovnání s žádnou předchozí expozicí ve Znojmě. „Znojemsko je, pokud jde o neolit, na jihu Moravy jednoznačně nejbohatší na nálezy. I proto bylo velmi dobré, kdyby se alespoň část výstavy podařilo uchovat pro stálou expozici“ dodal Kacetl.

Na znojemském hradě bude výstava k vidění do října. V příštím roce bude součástí rozsáhlejšího projektu Moravského zemského muzea První zemědělci.

„Znojemskou výstavu při této příležitosti doplníme o multimediální část znázorňující moderními simulačními metodami například ždáření i jednotlivé polní práce během zemědělského roku,“ uvedl ředitel muzea Petr Šuleř.