Proč zrovna Lully?

Díky neukojitelné vášni Ludvíka XIV. pro hudbu, tanec a architekturu vznikly ve Versailles neskutečné možnosti pro umělce všech oborů.Vznikaly projekty trvající desítky hodin a propojující různé žánry. To vše se odrazilo i v neobyčejném charakteru Lullyho hudby. Emoce jsou vybičovány do krajností, není mytologické postavy či absurdního hrdiny, který by se nemohl objevit na pódiu.

Přiblížíte nám, co je to vlastně Král Slunce?

Král Slunce je festivalový název hudebně baletního představení z díla Lullyho. Do programu byly vybrány skladby představující to nejlepší z autorova díla – Divertissement Royal nebo Te Deum. Tento festivalový scénický projekt bude studován i prováděn přímo na míru jízdárně Louckého kláštera.

Kdo všechno se na inscenaci kromě vás podílí?

Baletní složku a pohybově-vizuální koncepci večera ztvární  choreografka Hana Litterová, jejíž tvorbu měli diváci možnost vidět  v opeře King Arthur v roce 2010. Mezi hudebníky se objeví tradiční hvězdy souboru Czech Ensemble Baroque – koncertní mistr Peter Zajíček, cembalistka Monika Knoblochová, violoncellista Marek Štryncl, clarinista L. Borszody, theorbista Přemysl Vacek a řada dalších. Mezi sólisty uslyšíme sopranistku Michaelu Šrůmovou, altistku Markétu Cukrovou, hauteconter-tenora Francoise Lombarda, tenora Jaroslava Březinu a barytonistu Tomáše Krále.Vokální ansámbl a sbor připraví sbormistryně Tereza Válková.

JANA PŘÍKAZSKÁ

Autorka je mluvčí Hudebního festivalu Znojmo