Prostory, kde byl po sedmačtyřicet let vystaven Muchův monumentální cyklus, má od majitele zámku, výstavnické společnosti Incheba, pronajaté krumlovská radnice. „Nájemní smlouvu máme na dobu neurčitou. Buď najdeme nějaké rozumné využití , nebo ji budeme muset vypovědět. O dalším postupu jsme ale ještě nejednali,“ řekl starosta města Jaroslav Mokrý.

Situaci kolem zámku pozorně sledují památkáři. V minulých dnech s představiteli vlastníka i zástupci města jednali. „Dohodli jsem se na tom, že Incheba provede inventuru všech dokumentací, povolení a vyjádření, které má a zřejmě v září se sejdeme k diskusi o dalším postupu,“ řekl náměstek ředitele brněnského památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Incheba zatím chystá dílčí opravy střechy. „Odhad nákladů ještě k dispozici nemáme. Chceme provést nejnutnější opravy, střecha je proto první na řadě. V následujících letech hodláme navázat dalšími pracemi,“ řekl ředitel marketingu firmy Radovan Ježovič.
Podle památkářů mají chystané práce povahu spíše údržby než větších oprav.

Výstavnická firma Incheba zámek před pěti lety koupila v dražbě se záměrem rekonstruovat jej na kongresové centrum. Plány ale zůstávají na papíře a památkáři zámek dokonce zapsali do seznamu nejohroženějších památek.

„Nevedeme nějakou tabulku památek podle míry ohrožení a významu. Mohu nicméně říct, že z našeho pohledu jsou na jižní Moravě tři objekty, které jsou kvůli svému významu i ohrožení na špici naší pozornosti. Jsou to zámky v Jaroslavicích a Moravském Krumlově a bývalý františkánský klášter v Brně na Římském náměstí,“ dodal Vácha.

Zástupci vlastníka zámku o stanovisku památkářů ví. „Mluvili jsme o tom s nimi. Vím také, že se říká, že se Incheba nestará. Jenže my jsme zámek koupili už zdevastovaný, když ho nikdo nechtěl. A co kdo dělal, když tam hospodařila společnost Zámek s.r.o, která areál rozbila, vzala úvěry a zmizela,“ ptal se Ježovič.

Jak dodal, firma musí na každou investici nejdřív vydělat. „Jsme tržní subjekt, ekonomická situace není v současnosti příliš růžová a my musíme peníze nejdřív vydělat, než je můžeme vložit do nějakého projektu,“ argumentoval šéf marketingu Incheby.

Starosta Mokrý se domnívá, že ztráta Epopeje může záměry Incheby ovlivnit. „Základní podmínkou pro uskutečnění projektu byl dlouhodobý pronájem Slovanské epopeje a vytvoření určitého centra secesní kultury kolem ní. Zápůjčka Muchova cyklu na deset či patnáct let ovšem nebyla možná, proto přestal být zámek atraktivní ,“ dodal starosta.