Přes žertovné označení udělají každý rok kus dobré práce. Mnozí z nich těžko hledají jinou práci kvůli zdraví, či věku, nebo proto, že jejich vesnice je odlehlá. Peníze, jimiž stát podpoří jejich zaměstnání, jsou dvojnásob lépe vynaložené, než kdyby jim vyplácel podporu.