„Cílem simulace mimořádné události s hromadným postižením osob bylo procvičit postupy a činnosti složek integrovaného záchranného systému a koordinaci činností operačních středisek. Bylo třeba prověřit dojezdové časy a zajištění bezpečnosti na místě zásahu. Procvičovali jsme třídění pacientů a jejich následné ošetření, koordinaci odsunu do zdravotnických zařízení, činnost interventů, tedy poskytování psychosociální pomoci a celkově vzájemná součinnost a spolupráce složek IZS,“ sdělili racovníci Jihomoravské záchranné služby na sociální sít.

Toto taktické cvičení opakují záchranáři ve stejném scénáři postupně na všech územních odděleních. „To proto, abychom zjistili, jaké postupy a jaká řešení jednotlivé posádky zvolí. Vždy po skončení akce poskytujeme okamžitou zpětnou vazbu. Vše se nám pak bude hodit při reálném zásahu,“ řekla Sylva Nováková z oddělení krizové připravenosti jihomoravské záchranky.