KDY: 14. ledna, 18.00
KDE: online
ZA KOLIK: zdarma

Další přednášku připravil  Josef Unger z Masarykovy university. "Téma šibenice se stalo předmětem zájmu pracovníků, studentů a spolupracovníků Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Během několika let byla rekognoskována místa všech čtyřiceti šibenic v katastrech 35 obcí na Prvním vojenském mapování v dnešním Jihomoravském kraji. Větší archeologický výzkum byl proveden u Tišnova, Ivančic, Šatova a také na rozhraní Křenovic a Slavkova. Překvapivé výsledky byly získány při výzkumu šibenice u Bystřice nad Pernštejnem. Dosavadní výzkum přinesl poznatky nejen o podobě šibenic, jejich datování, situaci v terénu a provozu, ale také o delikventech, kteří byli na šibenici popraveni a jejichž pozůstatky se u šibenic nacházejí. V některých případech vyústil výzkum v pietní, duchovní a turistickou úpravu místa souvisejících s právním postavením města v minulosti," naznačila Renata Hurníková z muzea. Další přednášky budou následovat vždy ve čtvrtek buď online na You ube kanálu muzea, nebo v dolním sále Znojemské Besedy, až to později případně umožní epidemická pravidla.