Do výuky na mateřských a základních školách vyslal erudované lektory, kteří vedli hodiny tělesné výchovy či sportovních kroužků. V šesti krajích České republiky se do něj zapojilo 52 škol a 6765 dětí, trenéři vedli dohromady 750 hodin. „Cílem této výzvy je přivést více dětí ke sportu. Vnímáme, že nejen v České republice, ale i celosvětově je zapojení dětí do pohybových aktivit nedostačující. Trend snižování pohybových aktivit byl navíc značně urychlen a podpořen pandemií onemocnění Covid-19, zvláště u dětí předškolního a školního věku, neboť v důsledku lockdownu se možnosti sportování a organizovaného pohybu těchto dětí téměř zastavily. Důsledky současného způsobu života dětí a nuceného lockdownu jsou zřejmé. Přinášejí zdravotní rizika jako růst nadváhy či dokonce obezitu, pokles obecné tělesné zdatnosti, fyzické a psychické odolnosti a sociálních kompetencí,“ vysvětlil pohnutky k vytvoření projektu Filip Juda, předseda Malého fotbalu Brno.

Ohlasy na cvičební jednotky jsou kladné. „Naznali jsme, že pro naši školu byl tento projekt zpestřením. Děti se na cvičení velmi těšily a vyptávaly se. Taky mužský element při výuce přinesl oživení, protože jsme ve škole samé učitelky. Mít tam chlapa pro ně bylo super,“ usmála se Markéta Lacmanová, učitelka v Mateřské škole Holandská ve Znojmě.

Výuku tam měly děti jednou týdně přibližně na hodinu. „Mívali jsme to pro celou třídu, ve které je čtyřiadvacet dětí. Účast byla dobrovolná, ale všeobecnou část začaly všechny děti. Když se hrál fotbálek, šli ti, co měli zájem. Bavilo to hlavně kluky, ale zapojily se i holky. Projekt se osvědčil a s jeho přínosem jsme spokojení,“ dodala Lacmanová.

Mezi trenéry se představil také bývalý prvoligový fotbalista Petr Švancara, který vedl výuku v Základní škole Miroslav a v Mateřské škole Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku. „Hrozně mě baví věnovat se děckám a člověk si zároveň udělá přehled, jak na tom jsou. Jsem trojnásobný otec, všechny tři mé děti sportují, takže si dovolím hodnotit. Vidím, že trénování má stoprocentně smysl, protože stav je trochu alarmující. Už jim začínám říkat autíčkové děti, sport už je pro mnoho z nich opravdu španělská vesnice, hodně jsem si všiml nadváhy. Bohužel musím být kritický a je to odraz toho, jak se dětem věnujeme,“ posteskl si Švancara.

ROZHÝBAT "AUTÍČKOVÉ" DĚTI

Proto s chutí podpořil projekt, který se děti snaží opět rozhýbat. „Je důležité, aby se hlavně rodiče dětem věnovali. Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet vedení tělocviku, trénoval jsem šestileté i desetileté děti a myslím, že mají talent, ale potřebují chodit do kroužků a víc se věnovat sportovním aktivitám. Vedu k tomu všechny tři děti, když přijedeme na hory, prostě sjedou kopec na lyžích či na snowboardu, zaházíme si, zakopeme, přijde mi to jako normální věc. Rodiče jistě vědí, o čem mluvím. Budu jen rád, když pomůžu dál, aby se to trochu zlepšilo,“ pronesl Švancara.

Projekt s názvem Začlenění kvalifikovaných trenérů a fyzioterapeutů do cvičebních jednotek mateřských škol a prvního stupně základních škol začal 1. listopadu 2021 a s podporou dotace Národní sportovní agentury skončil 31. prosince. S finanční podporou Jihomoravského kraje je možné pokračovat i v letošním roce.

V Jihomoravském kraji se do projektu zapojilo nejvíc škol. Namátkou také v Dražovicích či Vážanech nad Litavou na Vyškovsku, v Žarošicích a Starém Poddvorově na Hodonínsku, v Kunštátu či Boskovicích na Blanensku, v Březině a Pravlově na Brněnsku.

Osmnáct zkušených lektorů předávalo vychovatelkám ve školkách či učitelům na prvním stupni základních škol cenné rady, které mohou přenést do hodin tělesné výchovy. „Předškolní a školní sport vnímáme jako základní stavební kámen pro profesionální a amatérský sport. Součástí pilotních projektů jsou metodiky specificky zaměřené na cílovou skupinu dětí, na všeobecný rozvoj motoriky, na zábavu při cvičení. Zároveň budou metodické materiály z hlediska pohybových aktivit dětí cílené na osvětu pedagogických pracovníků, jejich orientaci v problematice, prohloubení znalostí a zvýšení povědomí,“ objasnil Juda.

Na školách vznikají kroužky malého fotbalu a v návaznosti na projekt se tak může zvýšit členská základna Asociace malého fotbalu České republiky v nejmladších kategoriích. „Spolehlivým způsobem, jak podpořit celoživotní účast v pohybových aktivitách, je probudit lásku ke sportu v dětech. Pravidelné sportování je pro děti, mládež i dospělé nenahraditelné a má nesporné pozitivní účinky na psychické a fyzické zdraví, vytváření a udržování sociálních vazeb a mimo jiné přispívá z dlouhodobého hlediska k růstu ekonomiky a menší ekonomické zátěži zdravotnického systému,“ doplnil Juda.