Více jak šest desítek let funguje v Miroslavi národní házená, dříve označovaná jako česká házená. Již z názvu vyplývá, že jde o sport, který se hraje výhradně v České republice. Miroslavští s národní házenou začínali v roce 1948 a podařilo se jim udržet toto specifické sportovní odvětví až do současnosti. Navíc stále vychovávají nové házenkářky. „Dřív hrávali i muži, ale ti dali raději přednost fotbalu,“ říká současná obránkyně družstva žen Eva Opálková.

O vznik házené v Miroslavi se postarali místní učitelé a házená je se zdejší základní školou spojená dodnes. „Průkopníkem české házené v Miroslavi byli učitelé základní školy František Trubelík a Josef Volejník. Velkou mírou se o propagaci tohoto sportu zasloužil počátkem padesátých let Přemysl Bartoš a Zdeněk Kuba,“ uvádí pohled do historie internetové stránky miroslavských házenkářek.

V padesátých letech se miroslavský oddíl dočkal republikových úspěchů. „Pod vedením pana Kuby se v roce 1956 staly mladší dorostenky přebornicemi České republiky. Toto družstvo potom pokračovalo v úspěšné činnosti postupem do II. ligy žen a v roce 1961 postupem do I. ligy žen. Po rozpadu tohoto úspěšného týmu byla činnost národní házené zaměřena hlavně na mládežnické týmy,“ přibližuje házenkářský web.

Práce s mládeží se Miroslavským dařila. „Vrcholem soutěžení žákyň, a to jak mladších, tak starších, byla druhá polovina osmdesátých let. Družstva tehdy zcela ovládla krajské soutěže a reprezentovala jižní Moravu na přeboru republiky,“ vrací se do historie miroslavská házenkářská kronika.

Tehdy neměl miroslavský oddíl družstvo žen. Podařilo se mu ho ale znovu oživit. „V devadesátých letech bylo obnoveno družstvo žen, které se již několikrát zúčastnilo kvalifikace do I. ligy žen,“ podotýká web miroslavských házenkářek.

Dnes v Miroslavi funguje družstvo žen a po jednom týmu starších a mladších žákyň. „Dorostenky nemáme. Za ženy hrají holky kolem třiceti lety. Nemohu vyloučit, že se tým žen na nějaký čas opět nedá dohromady,“ dodává Opálková.

O výchovu nových hráček se nyní stará učitelka miroslavské základní školy Kamila Hanzelová, která vede mladší žákyně. „Nejsem původem miroslavská házenkářka. Hrála jsem házenou ve Vémyslicích. Tam už se ale oddíl rozpadl. Provdala jsem se do Miroslavských Knínic a nastoupila do školy v Miroslavi. Někdy před čtyřmi nebo pěti lety jsem začala trénovat malé holky. Trápilo mě, že je v Miroslavi nové hřiště na národní házenou, a ta se zde v podstatě nehraje. Tak jsem se vlastně k házené vrátila,“ přibližuje Hanzelová.

V současnosti vede pětadvacet děvčat a dívčí házená funguje pod miroslavským domem dětí a mládeže.

Národní házená je okrajovým sportem. Na Znojemsku se hraje pouze v Miroslavi a v Olbramovicích. Dříve bývala daleko více rozšířená. „Jihomoravská oblast společně se středočeskou jsou na tom špatně. Třeba ale na západě Čech je kvalita daleko vyšší než u nás. Hraje to tam více družstev,“ hodnotí trenérka.

Paradoxně ale na Znojemsku nefunguje ani jeden oddíl mezinárodní házené, která se hrávala mnoho let přímo ve Znojmě.

Miroslavský oddíl národní házené organizuje i různé akce. V roce 2005 zde byly například krajské oslavy u příležitosti sta let založení národní házené a několikrát Miroslav organizovala celostátní soustředění žactva.