Podle velikosti mládežnické základny, finanční náročnosti daného sportu a úrovně soutěží se budou rozdělovat dotace od města sportovním klubům na Znojemsku. Město však nezapomíná ani na tělesně postižené. Nový klíč pro rozdělování dotací je na světě. Město tak docílilo dlouhodobého záměru spravedlivějšího rozdělování peněz pro sportovce. „Vymysleli jsme bodový systém, který zohledňuje několik kritérií. Patří mezi ně věk sportovců, nákladovost sportu, výše příspěvků rodičů, úroveň hrané soutěže a členská základna,“ upřesnil předseda městské sportovní komise Karel Hodák.

Celý systém by měl fungovat na principu přidělování bodů za jednotlivá kritéria. Oddíl, který pak bude mít průměrný počet bodů, bude mít nárok na stoprocentní plnění svého požadavku. „Všechny oddíly vypisují speciální dotazník, ze kterého my pak údaje zpracováváme. Oddíly, které splní bodový průměr, pak budou moci opravdu dostat plnou částku, o kterou žádali. To však za předpokladu, že budeme mít dostatek peněžních prostředků z rozpočtu města,“ vysvětlil Hodák. Město samozřejmě myslí i na menšinové sporty a tělesně postižené sportovce. Pro ně má vyčleněných deset procent dotací. V letošním roce dostaly kluby od města tři miliony korun, dalších dvanáct milionů šlo hokejistům. Podobný systém si pak odhlasovala znojemská Tělovýchovná jednota na své valné hromadě.

„Většinou nám každý rok zbudou nějaké finanční prostředky, které chceme využít ve prospěch oddílů, které zaštiťujeme,“ informoval předseda Tělovýchovné jednoty Miroslav Vocilka. I systém Tělovýchovné jednoty zohledňuje členskou základnu a kvalitu hraných soutěží. Jak však sám Vocilka přiznává, systém není definitivní. „Až postupně vychytáme mouchy. Chvíli potrvá, než bude systém dokonalý. Pokud to bude podobné jako vloni, rozdělíme zhruba šedesát tisíc korun,“ dodal.