Do kritiky využití městských dotací znojemskému plaveckému oddílu se na únorovém zastupitelstvu pustil znojemský zastupitel Květoslav Svoboda (za ODS), který chce letos ukončit svou plaveckou kariéru. Domnívá se, že většina peněz by měla jít do mládeže, což se prý podle něj neděje. V současné době provádí radnice kontrolu vyúčtování peněz z dotací. Výsledek by měl být znám v půlce dubna.

Co se vám nelíbí na financování znojemského plavání?
Na posledním zastupitelstvu koncem února jsem vystoupil ohledně žádosti plaveckého oddílu o odpuštění nájmu za bazén za poslední měsíce roku. Je to už po druhé za poslední dva roky. Za rok 2010 bylo znojemskému plavání odpuštěno za nájem bazénu sto padesát tisíc korun. Plavci dostávají od města dotaci jeden a půl milionu, která je možná až nadstandardní pro v současné době tak malý oddíl. Místo aby zaplatili nájem městských prostor, jezdí na nákladná soustředění po celém světě.

O jakou částku chtěli plavci snížit nájemné bazénu?
Jednalo se o sto třicet tisíc za poslední tři měsíce loňského roku. Plavci platí nájem za měsíce leden až červen. V období červenec až září neplatí nic, protože zdarma trénují na plovárně Louka a poslední měsíce roku chce pan Kyněra na nájemném odpustit. Dále tvrdí, že dávají za nájem pět set až sedm set tisíc ročně. Pokud ale dobře počítám, tak ta částka za půl roku je kolem dvě stě padesáti až tři sta tisíci. Určitě není problém to dohledat na Správě nemovitostí, kam chodí platby. Domnívám se ale, že by mělo být nepsanou povinností hospodařit a plánovat sezonu tak, aby se zaplatil nájem za prostory, které patří městu.

Srovnával jste znojemský oddíl s brněnskou Kometou…
Spíš jsem chtěl uvést příklad výše dotace pro Znojmo a pro Brno. Kometa je velkoklub s ohromnou členskou základnou. Tehdy moje formulace nebyla správná. Napsal jsem pak i omluvný dopis starostovi Gabrhelovi. Na zastupitelstvu jsem chybně řekl, že Kometa má rozpočet dva a půl milionu korun. Myslel jsem tím samozřejmě dotaci z magistrátu. Kometa hned z té částky vrací jeden milion jako úhradu nájemného za prostory, které využívá. Zůstane jí tak z dotací jeden a půl milionu korun. Má téměř tisíc členů a dotace jsou určeny především na mládež ve věku deset až osmnáct let. V této kategorii je tři sta sedmdesát plavců. Znojemský oddíl měl k pátému březnu registrováno sto čtyřiačtyřicet členů. Ve věkové hranici deset až osmnáct let je zhruba osmdesát dětí. Z toho plyne, že Kometa má na jedno dítě zhruba čtyři tisíce, ale ve Znojmě to vychází na téměř devatenáct tisíc. Přitom na mládež ve Znojmě jde z dotace jen minimum peněz. Děti si víceméně hradí vše z peněz rodičů. Navíc pan Kyněra uvádí, že si plavci spolufinancují soustředění a další akce.

Trenér Kyněra tvrdí, že vy jste klub stával tři sta až pět set tisíc korun ročně…
Do oddílu jsem si převedl několik vlastních sponzorů, kteří přispívali dohromady sto až třemi sty tisíci korun ročně. Pokud peněz bylo více, z této částky se i dotovali sparingpartneři, kterým většinou připláceli rodiče. Ano, cestoval jsem po soustředěních, ale se svými výsledky jsem si je mohl dovolit. Navíc jsem měl nemalé příspěvky na soustředění od reprezentace, města Znojma, ministerstva vnitra i zmiňovaných sponzorů. V té době také bylo ve Znojmě daleko víc plavců, úspěchů, sponzorů, o znojemském plavání se více mluvilo, psalo a vědělo.

Proč se tak angažujete ve znojemském plavání?
Momentálně se nijak neangažuji ve znojemském plavání. Jsem nyní zastupitelem a členem sportovní komise. Peněz je ve sportu i v kultuře hodně málo. Proč tedy budeme mrhat penězi špatným směrem? Vážím si trenérské práce pana Kyněry. Pokud ale chce jezdit na drahá soustředění, ať si založí svůj profesionální klub. Výsledky jsme ve Znojmě vytvořili společně s panem Kyněrou. Ať už to byl Radek Beinhauer, Olga Šplíchalová, Pavla Chrástová nebo Kristýna Kyněrová a další. Čekal jsem, že i v budoucnu bude oddíl pokračovat dál, vychovávat další plavce, že tomu budu třeba i jakkoliv nápomocen. Bohužel stalo se, že jsem se s panem Kyněrou nedohodl, kromě jiného právě i kvůli financím a naráz odešel do jiného oddílu, do Brna.

Přesto vám ale asi není lhostejný osud znojemského plavání?
Letos končím svoji plaveckou kariéru a snažím se Znojmu vrátit to, co pro mne udělalo. Plavání dělám celý život. Myslím, že mu rozumím a chtěl bych, aby se znojemské plavání co nejvíce věnovalo dětem. Všechny sportovní kluby platí příspěvky na činnost, nelze spoléhat pouze na peníze od státu, města nebo sponzorů. Je ale důležité, aby ty peníze došly na místo určení, tedy dětem. Nelíbí se mi, že znojemští plavci cestují na velká soustředění, která si asi nemohou dovolit, a přitom nezaplatí ani za pronájem městského sportoviště, což by mělo být samozřejmostí. Pokud jsou nadstandardně vynikající jedinci, tak by je měla zaštítit reprezentace jednotlivých svazů a ne město. Městské peníze by měly být určeny na masovou základnu a sportovní činnost převážně mládeže.