Málokteré město má svoji šachovou historii tak zaznamenanou jako Znojmo. Zasloužil se o to především Jan Kafka, který dal dohromady kroniku znojemských šachistů. Mapuje vývoj hry ve městě již od samého počátku.

„Zájem o šach udržuje zde M. Gargulák, na jehož popud je uspořádáno v zimě několik večírků s šachovým programem. Šachistů je zde dost a dojde jistě brzo k založení šachového klubu nebo kroužku," zachycuje kronika, která čerpala z časopisu Československý šach, dění v březnu roku 1920.

O rok později pak znojemský šachový klub vznikl. „Ve Znojmě se na přelomu devatenáctého a dvacátého století začala rozvíjet šachová hra. V roce 1921 vznikl Šachovní klub Znojmo. Hlavním iniciátorem šachového života v počátečním období byl učitel Metoděj Gargulák, silný, praktický a mnohonásobný účastník sjezdů Ústřední jednoty československých šachistů a celostátních i mezinárodních turnajů," přibližuje počáteční šachové dění současný předseda znojemského výkonného výboru okresního svazu a také Znojemského šachového sdružení Josef Lahodný.

Centrem šachistů se stala kavárna Corso. Hra v šachy měla mezi lidmi velkou vážnost, což dokládá, že se do ní aktivně zapojovaly přední osobnosti Znojma.

„V nedávno založeném Šachovním klubu Znojmo byl zvolen starosta města Dr. Jos. Mareš předsedou a prof. Přeček jednatelem. Schůzky jsou v úterý a pátek v kavárně Corso. V klasifikačním turnaji umístil se jako první Jar. Hofman. Nyní hraje se letní turnaj ve 2 třídách o 18 účastnících. Nový klub připojil se šestadvaceti svými členy k Ústřední jednotě československých šachistů," zaznamenává kronika v červnu roku 1921.

Do znojemského šachového klubu negativně zasáhla německá okupace. Jeho činnost byla v letech 1938 1945 utlumena. „Na výzvu znojemského Deníku sešlo se v hostinci pana Horta devět šachistů. Z toho bylo pět členů z předválečných let a čtyři noví," píše mimo jiné v zápisu z první poválečné schůze v roce 1945 zapisovatel Josef Dřevojan.

Šachisté utrpěli během války velkou ztrátu v členské základně. „Nacistickým režimem byli umučeni dřívější starosta Dr. Josef Mareš a podpl. František Černý," uvádí kronika.

Od konce války až dosud se ve Znojmě šachy stále hrají. Velice známý je turnaj pro ženy Znojemská královna, který se konal letos již pošestadvacáté. Královská hra vloni oslavila v královském městě devadesát let trvání a má stále mnoho příznivců.

„Máme kolem osmdesáti až devadesáti registrovaných hráčů. Okresní soutěže se zúčastňuje sedm družstev. Funguje tady také šachový tým Gymnázia na Pontasievské, který soutěží ve druhé lize," přiblížil nedávno pro Znojemský deník Lahodný.

Znojemské šachy očima odborníka

„Když se řekne Znojmo a šachy, vybaví se mi zejména fakt, že zde vyrostli již v dobách rakousko-uherských vynikajícíšachoví mistři, z nichž největším bylAdolf Zinkl, působící jako poštovní úředník ve Vídni. V dobách první republiky byl nejznámějším znojemským šachistou zasloužilý učitelMetoděj Gargulák, který např. v roce 1912 v ruském Vilně na turnaji porazil budoucího velmistra a účastníka zápasů o mistrovství světa Jefima Bogoljubova. Lze rovněž připomenout, že dobrým hráčem šachu byl dlouholetýstarosta ZnojmaDr. Mareš. Koncem třicátých let ve Znojmě působil Emanuel Bašta, který po roce 1948 emigroval do Austrálie a zde patřil k nejlepším hráčům tohoto kontinentu. Dodnes na něj místní šachisté vzpomínají. To jsou velké osobnosti minula. Ašachy ve Znojmědnes? To jsou dva kluby: TJ Znojmo a SPgŠ Znojmo patří k elitě jihomoravských šachistů (jména Kavan, Adam, Škaroupka, Riška, Petlák, i první znojemskýborec s ratingempřes 2300 Jan Dočekal…) a pak mezinárodní turnaj pro ženy Znojemská královna, jehož organizaci zajišťuje zejm. panLahodnýs řadou spolupracovníků."

Jan Kalendovský, šachový historik