S příchodem jara a léta začíná mnoho lidí řešit problém tukových zásob zejména v oblasti pasu a břicha. Jaký trénink této časti těla pokládáte za nejefektivnější?

Pokud je břicho ukryto pod vrstvou podkožního tuku, pouhý trénink břišního svalstva problém nevyřeší. Samotné procvičování této tělesné partie má na redukci tuku jen nepatrný vliv.

Důležitý je celkový výdej energie, který musí být větší než příjem. A právě výdej energie je mnohem větší při posilování velkých svalových skupin než při tréninku břicha. Problému efektivního hubnutí jsme se věnovali v jednom z minulých dílů seriálu.

Znamená to, že posilování břišního svalstva je v případě, že chceme zhubnout v pase téměř zbytečné?

Nikoliv. Obvod pasu je sice z velké části dán množstvím podkožního a útrobního tuku, ale často také povolenou břišní stěnou. A právě proto je třeba posilovat ty svaly, které se na zlepšení jejího svalového tonusu podílejí. Dostatečně rozvinuté břišní svalstvo totiž hraje zásadní roli pro zajištění stability celého těla a umožňuje správné a bezpečné provádění mnoha cviků na ostatní části těla.

Tím, že při kontrakci zpevňuje nejen břišní stěnu, ale protitlakem i bederní část páteře, nám snižuje nebezpečí zranění nejen v posilovně, ale i v jiných sportovních disciplínách a v běžném životě.

Takže posilování břicha je nutné nejen z hlediska estetického, ale i funkčního. A samozřejmě pokud chceme mít silné a viditelné břišní svaly, musíme je nejprve jejich cvičením vybudovat.

Jaké cviky byste doporučil?

Cviků a jejich variant je velké množství a jejich podrobný popis přesahuje rozsah tohoto rozhovoru. Zmíním jen nejdůležitější principy. Na vzhledu břicha se podílí zejména přímé a šikmé břišní svaly, které se nacházejí mezi hrudníkem a pánví. Z toho vyplývá jejich základní funkce. Přímý břišní sval přibližuje hrudník k pánvi nebo naopak pánev k hrudníku.

V prvním případě pracuje spíš jeho horní část, která se při správném rozvoji manifestuje oněmi vytouženými šesti políčky. Působí na ni nejlépe cviky typu zkracovaček nebo sed-lehů. Naopak cviky jako obrácené zkracovačky či pozvedy pánve mají vliv spíš na spodní část přímého břišního svalu. Vnější a vnitřní šikmé břišní svaly se zase podílejí na rotaci a úklonech trupu. Jelikož částečně pracují i při přímému pohybu, není třeba je příliš intenzivně posilovat speciálními cviky.

To platí zejména pro cvičence s geneticky širším pasem, kdy nadměrný rozvoj šikmých břišních svalů by mohl pas ještě více opticky rozšířit..

Jak často doporučujete procvičovat břicho?

Dle individuální potřeby každého cvičence. Někdo cvičí břicho každý den. To však považuji za kontraproduktivní. I břišní svalstvo potřebuje čas na regeneraci, takže bych mezi trénink zařadili aspoň jeden den volna.

Je lepší provádět cviky na břicho spíše na začátku nebo na konci tréninku?

Vzhledem k výše zmiňované stabilizační funkci břišních svalů bych jejich procvičování zařadil až pod odcvičení všech cviků, jejichž správné a bezpečné provedení vyžaduje pevné a neunavené břicho. Jsou to například dřepy, pozvedy, činky, výtlaky nohama a některé další komplexní cviky. V praxi se tedy cvičení břicha provádí až na konci tréninku.

Na druhou stranu, pokud kombinujeme v jednom tréninku cvičení břicha s některou menší svalovou skupinou, například s pažemi, nehraje časová posloupnost až takovou roli. V tom případě bych se řídil spíš principem svalové přednosti. To znamená, že partie, která je méně rozvinutá, se trénuje jako první. A tou partií bývá často právě břicho. V praxi na jeho trénink totiž často nezbývá jaksi čas.