Moderní fitcentra jsou přeplněna nejrůznějšími posilovacími stroji. Znamená to, že cvičení na strojích je účinnější než tradiční posilování s činkami?

To je věčná otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží na tom, pro koho, v jaké fázi tréninku, na tréninkových cílech, zdravotních omezeních a mnoho dalších aspektech. Obojí má spoustu předností, takže v každém kvalitním fitcentru najdeme jak stroje, tak činky.

Cvičení na strojích bývá jednodušší na koordinaci a techniku, protože dráha pohybu je většinou pevně daná. Tím jsou stroje vhodnější pro začátečníky, kteří mají problémy s koordinací pohybu a koncentraci na cvičení, stejně tak pro cvičence s určitým zdravotním omezením, které neumožňuje bezpečné provádění některých kompletních cviků s volnými váhami.

Další výhodou strojů je přesnější zaměření pouze na konkrétní sval, který chceme izolovaně procvičit. Toho využívají například kulturisté v závěrečné přípravě na soutěž, kdy je nutno svaly vytvarovat a vyrýsovat.

A jaké výhody mohou tedy mít obyčejné činky oproti posilovacím strojům, které často působí velice důmyslně a složitě?

Mnohdy ty nejjednodušší cviky bývají nejúčinnější, a k těm patří právě cvičení s volnými váhami, tedy s činkami nakládacími, jednoručkami, případně s dalším nářadím, se kterým cvičíme proti gravitaci. Pevná dráha pohybu daná posilovacím strojem je totiž zároveň nevýhodou. Ani ty nejdokonalejší stroje se většinou zcela nepřizpůsobí rozdílné tělesné stavbě různých cvičenců, navíc nás ochuzují o spolupráci pomocných svalů – synergistů, stabilizátorů kloubů, podpůrných svalů a nerozvíjí jemnou motoriku, koordinaci a stabilitu.

Na strojích rovněž nejdou provádět složené cviky, například přemístění činky nad hlavu, což je cvik, který vyžaduje spolupráci téměř všech svalů těla. Kulturisté nebo třeba atleti dobře vědí, že skutečná síla se nejlépe získá právě cvičením s volnými činkami, protože biomechanická křivka pohybu nejlépe odpovídá lidské přirozenosti a umožňuje dokonalou souhru všech zapojených svalů bez omezení.

Nejsou právě z těchto důvodů posilovací stroje, například pro ženy, vhodnější než činky? U žen většinou není prioritou silový trénink.

Platí totéž co pro muže. Jak pro koho a jak kdy. Pro ženy mají stroje ještě jednu výhodu. Bývají pohodlné a cvičení na nich zpravidla nebývá tak náročné. Stačí si všimnout, kolik žen při tréninku nohou a takzvaných ženských partií zamíří raději na unožovací a přinožovací stroje místo k dřepovacímu stojanu. Přitom právě tam by pro svoje udělali mnohem více než nekonečnými sériemi unožování a snožování.

Doporučujete tedy oba principy kombinovat. Jak například?

Pokud jste aktivní sportovec ve fázi budování síly a svalové hmoty, preferujte činky. Jinak můžete trénink koncipovat tak, že v jeho první fázi, kdy máte dostatek sil, cvičte komplexní cviky s činkami a trénink zakončujte izolovanými cviky na strojích. Začátečníkům doporučuji nejprve zaktivizovat svaly na strojích a teprve po určité době pomalu přecházet na volné zátěže, od cviků jednodušších ke složitějším. Tomu by však mělo předcházet posílení středu těla a hlubokého stabilizačního systému, tedy cviční převážně s vlastní vahou v nestabilních polohách.