Vzhledem ke svému povolání mi na cvičení v posilovně mnoho času nezbývá. Má smysl třeba jen půlhodinový trénink? Jak ho mám případně koncipovat?

Náš profesní život bývá v současné době skutečně hodně časově náročný a mnohdy na sportovní aktivity nezbývá čas. V tomto směru má obrovskou výhodu cvičení v posilovně, jelikož na rozdíl od různých kolektivních aktivit není časově vázáno na přesně dané termíny, které mnohdy bývá nutno si rezervovat dlouho dopředu. Každé lepší fitcentrum má provozní dobu od časného rána až do večera, takže si každý může tu svou „půlhodinku" najít. V tomto případě je nutné takto omezený čas efektivně využít. Záleží samozřejmě na tom, kolikrát týdně si půlhodinu vyšetříte.

Pokud třeba třikrát nebo čtyřikrát, může se jednat o plnohodnotný posilovací trénink. Při frekvenci dvou tréninků v týdnu budou však pokroky velmi pomalé, ale i takový trénink má při správně zvolené tréninkové strategii smysl. Ovšem pokud si na posilovnu vyšetříte jen půl hodiny jednou týdně, může mít takový trénink spíše jen relaxační efekt. Můžete se samozřejmě přijít aspoň trochu protáhnout, ale zase ne tak, aby vás pak do příštího tréninku bolelo celé tělo. To by bylo jednak nepříjemné, a navíc byste si mohli přivodit zdravotní problémy.

Asi záleží i na tom, jestli se jedná o začátečníka nebo pokročilého cvičence…

Samozřejmě. Začátečník, nejlépe pod vedením zkušeného osobního trenéra, je schopen dosáhnout rychlých pokroků i při relativně krátkých tréninkových jednotkách. I v tomto případě však doporučuji aspoň tři půlhodinové tréninky týdně. Naproti tomu pokročilý cvičenec při tak malém tréninkovém objemu nemůže očekávat výrazné zlepšení. Může si však stávající úroveň dlouhodobě udržet.

Velmi záleží na konkrétních tréninkových cílech. Pokud je prioritou hubnutí, nejsou tak krátké tréninky příliš efektivní. Během první půlhodiny totiž čerpáme energii převážně z krevních cukrů, a až potom dochází k uvolňování zásobních tuků. Ale i v tomto případě dochází ke zrychlení metabolických procesů v organismu a podpoře spalování tuků. Navíc problematika energetického krytí při sportu je poněkud složitější. Vždy záleží hlavně na poměru energetického příjmu a výdeje, takže se počítá každý uběhnutý metr, každé šlápnutí do pedálů a každé zvednutí činky, nejen až po půlhodině.

Jakou tréninkovou strategii byste tedy u takhle krátkých tréninků zvolil?

Zase záleží na pokročilosti a tréninkových cílech. Obecně platí, že by se každá svalová skupina měla procvičit dvakrát týdně, nebo nejpozději každý pátý den, podle velikosti dané svalové partie a podle schopnosti regenerace cvičence. To znamená, že při frekvenci dvou tréninků týdně procvičíme v každém tréninku celé tělo. Při vyšší tréninkové frekvenci můžeme zařadit takzvaný dělený trénink, kdy posilujeme v každém tréninku jiné svalové skupiny. Vzhledem k omezenému času je omezen jak počet cviků, tak počet cvičebních sérií. Volíme tedy raději těžší, komplexní cviky, které zatěžují největší svalové skupiny v těle. Pokročilejší cvičenci mohou zařadit různé intenzifikační techniky, jako supersérie, ubírané série a další. Rovněž tempo tréninku musí být vysoké, omezené pouze úrovní vaší kondice.

Zaměřte se zejména na svalové skupiny, které jsou konkrétně pro vás důležité, třeba na svalstvo zad a břicha, a neztrácejte čas například tréninkem bicepsů. V posilovně opravdu není třeba trávit dlouhé hodiny. Při správné koncepci tréninku můžeme očekávat uspokojivé výsledky i při relativně krátkém čase.