Existuje názor, že je lepší posilovat pouze s vahou vlastního těla. Zaměřit se hlavně na svaly středu těla a takzvaný funkční trénink. Co na to říkáte?

Pojmem svaly středu těla je zřejmě myšlený především hluboký stabilizační systém. Jedná se o hluboko uložené stabilizační svaly v břišní stěně, zejména přímé a šikmé břišní svaly, svaly pánevního dna a paravertebrální svaly, což jsou svaly podél páteře. Pokud jsou správně rozvinuté, stabilizují polohu i pohyb těla a udržují páteř a pánev ve správné poloze. Při současném způsobu života s nedostatkem pohybu však často dochází k ochabování výše zmiňovaných svalových struktur a mnohdy až ke zboření svalového korzetu středu těla. V důsledku vzájemného působení ochablých a zkrácených svalů dochází k vadnému držení těla a nesprávným pohybovým stereotypům. To vede ke vzniku zdravotních potíží, počínaje bolestmi zad a hlavy a konče často i špatnou funkcí vnitřních orgánů. Z toho vyplývá, že aktivizaci hloubkových stabilizátorů je třeba věnovat pozornost.

Jak na to? Jak je výše uvedeno, jedná se o soustavu svalů udržujících stabilitu těla v nestabilních polohách. A právě v nestabilních polohách je třeba tyto svaly trénovat. Slouží k tomu balanční pomůcky. Je to cvičební nářadí s nestabilní polohou, jako jsou velké míče fitbally, malé míče overbally, bosu balóny s jednou pevnou a jednou nestabilní plochou, balanční kotouče, válce a další cvičební pomůcky. Stabilizační svaly lze však trénovat i bez výše uvedených pomůcek, pouze s vlastním tělem a využitím prvků cvičení pilates nebo moderních trendů jako třeba body balance, core a dalších.

Na posilování hlubokých stabilizátorů navazuje i funkční trénink. Jedná se o komplexní cvičení, při kterém se do činnosti zapojuje co největší množství svalových skupin, a to ve všech třech rovinách pohybu. Je také definováno jako cvičení, při kterém se co nejvíce napodobují běžné aktivity člověka. S touto definicí lze však vzhledem ke skutečným pohybovým aktivitám dnešního člověka s úspěchem polemizovat.

Funkční trénink vychází z rehabilitačních cvičení a jeho dominantní vlastností je využívání vlastní hmotnosti jako rezistence, čili je to cvičení proti odporu vlastního těla a gravitace. Jako příklad můžeme uvést dřepy, kliky, přítahy, výpady, a to buď bez cvičebních pomůcek, nebo s výše zmiňovanými balančními pomůckami.

Typickým funkčním tréninkem je poslední dobou populární závěsný cvičební systém TRX, při němž je obtížnost cvičení individuálně regulována náklonem a polohou těla.

Nemyslím si, že cvičení pouze s vlastní váhou a funkční trénink jsou lepší než klasické posilování. Obě metody se totiž dobře doplňují a správný trenér by měl do svého programu zahrnout obojí.

Funkční trénink a trénink hlubokých stabilizátorů je třeba provádět především z důvodů zdravotních a jako prevence proti zranění. Jeho důležitost narůstá u sportovců, kde podstatnou roli hraje schopnost rovnováhy, například u lyžařů.

Na druhou stranu, proč se zbavovat širokých možností, které poskytuje tradiční posilovna, a neprocvičit celé tělo komplexně ze všech úhlů a se zátěží, kterou nelimituje pouze gravitace a váha vlastního těla.

Odpůrce „nefunkčního" tréninku v posilovně, kteří tvrdí, že se v posilovně procvičují svaly pouze izolovaně a nepřirozeně, bych rád pozval třeba na trénink dřepů se zátěží nebo mrtvých tahů, které zatíží celé tělo skutečně intenzivně. Možná změní názor, anebo se právě proto budou dál vyhýbat posilovně širokým obloukem. K vlastní škodě.