Předání proběhlo při příležitosti Oslav obce Vedrovice. Sportovci z místního sdružení Sokola si zároveň u příležitosti akce připomněli sté výročí založení vedrovické buňky. Josef Záviška obdržel plaketu u příležitosti svých osmdesátých narozenin, Michal Kolegar pak k padesáti letům života. „Oba byli oceněni Českou unií sportu jako zasloužilí funkcionáři, kteří mají velký podíl na rozvoji sportu ve Vedrovicích a zároveň oslavili významná životní jubilea,“ uvedl Zdeněk Kolesa. Dále zástupci ČUS oběma mužům vyjádřili vděk. „Přejeme jim pevné zdraví a děkujeme,“ uzavřel Kolesa.