Podle odborníků je závislost na smartphonech spojená s negativními psychickými důsledky, jako jsou nižší kognitivní schopnosti. Lidé taky pociťují větší osamělost a deficit seberegulace. Kromě toho trpí abstinenčními příznaky tehdy, když je používání chytrých telefonů omezeno.

Za studií zveřejněnou v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health stojí výzkumníci Rosa Fabio, Alessia Stracuzzi a Riccardo Lo Faro. Výzkumu se zúčastnilo 111 respondentů ve věku od 18 od 65 let. Většina z nich byla pracující, 28 procent pak tvořili vysokoškolští studenti. Portál PsyPost píše, že údaje o telefonu každého účastníka byly získány prostřednictvím aplikace "SocialStatsApp", která poskytuje informace o používání aplikací TikTok, Facebook, Instagram a WhatsApp.

Studie se skládala ze tří fází. V první výzkumníci měřili základní používání chytrého telefonu, ve druhé měli respondenti omezit používání telefonu na jednu hodinu denně po dobu tří dnů a ve třetí mohli účastníci telefon používat podle libosti po dobu sedmi dnů.

Horší pracovní paměť či sluchová a vizuální reakční doba

Účastníci byli hodnoceni z hlediska pracovní paměti, pozornosti, sluchové a zrakové reakční doby, schopnosti inhibovat (tlumit) motorickou reakci a behaviorální inhibice.

Výsledky naznačily, že ti, kteří byli více závislí, trávili na svých mobilech více času ve všech třech fázích a také měli tendenci vykazovat horší pracovní paměť, vizuální a sluchovou reakční dobu, schopnost inhibovat motorickou reakci a behaviorální inhibici ve srovnání s méně závislými účastníky.

Méně závislí se mají lépe

Více závislí jedinci taky dosáhli nižšího skóre v indexu psychologické pohody a vyššího skóre ve stupnici strachu z toho, že na sociálních sítích a internetu něco promeškají a taky na stupnici prokrastinace. Tito lidé taky vykazují menší sebekontrolu. Naopak ti, kteří jsou méně závislí na telefonu mají vyšší celkovou pohodu a kvalitu života, vykazovali taky méně prokrastinačního chování.

Jiná studie, která zkoumala 48 studentů ve věku 18 až 25 let, zase odhalila, že ti, kteří trpí vysokou měrou závislosti dosahovali nižšího výkonu paměti. Studie zveřejněná ve vědeckém časopise Social Cognitive and Affective Neuroscience ukázala, že prefrontální kůra (část mozku odpovědná za empatii, důvěru, kreativitu, vytváření scénářů, vizí, rozhodování složitých situací - pozn. red.) a temporální oblasti mozku nebyly u těchto závislých na chytrých telefonech příliš aktivní.

Závislost na používání smartphonu se jinak nazývá „nomofobie“ neboli strach z toho, že u sebe nebude mít daný člověk mobilní zařízení. Telefony jsou přitom přímo navrženy tak, aby je bylo těžké odložit. Prostřednictvím barev, zvuků a vibrací udržují uživatelovu pozornost. Jejich funkce byly údajně inspirovány hracími automaty a dalšími kasinovými hrami.

Nižší koncentrace a spánkový deficit 

Mezi příznaky závislosti na telefonu patří stále více času stráveného na telefonu a s tím spojená prokrastinace, izolace od blízkých, agrese či podráždění při přerušení užívání telefonu, fantomová vibrace, opakovaná kontrola profilů lidí nebo používání mobilu při nudě. Závislost pak může mimo jiné vést k nižší koncentraci, spánkovému deficitu, úzkosti, stresu, osamělosti nebo třeba narušeným vztahům.